Trung tâm tích hợp dữ liệu: Nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của thành phố

UBND thành phố vừa có văn bản đồng ý giao Trung tâm Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu của thành phố.

Trung tâm tích hợp dữ liệu của thành phố thực hiện việc lưu trữ, vận hành, cung cấp các dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin quan trọng cho các hệ thống công nghệ thông tin của thành phố. Hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử thành phố với mô hình quản lý tập trung, Trung tâm tích hợp dữ liệu là nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của thành phố cả trước mắt và lâu dài.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã giao cho Trung tâm Thông tin và Truyền thông bố trí, phân công cán bộ kỹ thuật có trình độ, năng lực để tổ chức vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu; đồng thời tham mưu xây dựng Quy chế để quản lý và tổ chức thực hiện bảo đảm an toàn và hiệu quả.Căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhu cầu đầu tư nâng cấp, cải tạo hoặc bổ sung trang thiết bị, hàng năm Trung tâm Thông tin và Truyền thông báo cáo và đề xuất UBNDthành phố, Sở Thông tin và Truyền thông các phương án để kịp thời đầu tư, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông Nguyễn Vũ Long cho biết, năm 2013, Sở Thông tin và Truyền thông được đầu tư một hệ thống thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin từ dự án MIC 2.2 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Dự án nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin). Cùng với hệ thống có sẵn của Sở Thông tin và Truyền thông, bước đầu hệ thống trên đã hình thành một Trung tâm tích hợp dữ liệu quy mô nhỏ thực hiện việc lưu trữ, vận hành, cung cấp các dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin quan trọng cho các hệ thống công nghệ thông tin của thành phố như: Hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố gồm 1 cổng chính, 33 cổng thành phần, cùng một số Cổng thông tin điện tử của các đơn vị, hệ thống phần mềm thi tuyển công chức qua mạng máy tính; hệ thống máy chủ của Ban Chỉ đạo lực lượng phản ứng nhanh về ứng phó, xử lý sự cố an ninh, an toàn thông tin mạng thành phố Hải Phòng phục vụ công tác an ninh mạng; hệ thống liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan thành phố; các phần mềm quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành phục vụ nhiều sở, ngành, quận, huyện… Vì vậy, việc giao Trung tâm này cho một đơn vị chuyên trách quản lý, vận hành là rất cần thiết.

Việc thành phố chính thức giao Trung tâm tích hợp dữ liệu của thành phố cho Trung tâm Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành và khai thác sẽ giúp việc quản lý các hệ thống công nghệ thông tin của thành phố được tập trung, hỗ trợ tối đa cho việc xây dựng chính quyền điện tử thành phố trong tương lai.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 62
  • Hôm nay: 1706
  • Trong tuần: 16450
  • Tất cả: 1698941