• Huyện Thủy Nguyên

  Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng
  Địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng
  Điện thoại: 0313.874420 - Fax: 0313.774645

 • Huyện Kiến Thụy

  Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy - Thành phố Hải Phòng  
  Địa chỉ: Số 8 Cẩm Xuân - Thị trấn Núi Đối - Kiến Thụy
  ĐT: 031.3881220 - Fax: 031.3881601 - Email: Kienthuy.vp@haiphong.gov.vn

 • Quận Hải An

  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN - TP. HẢI PHÒNG
  Địa chỉ: Khu 5 - Lê Hồng Phong- Q. Hải An- TP. Hải Phòng
  Điện thoại: 0313.625096. Fax: 0313.625100

 • Quận Hồng Bàng

  UBND Quận Hồng Bàng
  Trụ sở: Số 44, Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng
  Điện thoại: 031.3745.850 - Fax 031.3842.566

 • Quận Kiến An

  Uỷ ban nhân dân quận Kiến An
  Địa chỉ: Số 02 Cao Toàn - Thành phố Hải Phòng
  Email: ubkienan@haiphong.gov.vn - ĐT: 031.3876500 - Fax: 031.3877029

 • Quận Ngô Quyền

  Uỷ ban nhân dân Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng
  Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng 
  ĐT: 031.3836.786 
  Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

 • Quận Lê Chân

  Uỷ ban nhân dân Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng
  Địa chỉ: Số 10 Hồ Sen 
  ĐT: 031.3853148 - 031.3846814 - Fax:031.3845943
  Email: ublechan@haiphong.gov.vn

 • Quận Dương Kinh

  Quận Dương Kinh được thành lập theo nghị định 145/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ Việt Nam trên cơ sở tách 6 xã thuộc huyện Kiến Thụy, với diện tích 4.585 ha, dân số khoảng 50.000 người.Địa lý:Quận Dương Kinh về phía Đông giáp quận Hải An và Vịnh Bắc Bộ; Tây giáp huyện Kiến Thụy và quận Kiến An; Nam giáp quận Đồ Sơn; Bắc giáp quận Ngô Quyền và quận Lê Chân.

 • Quận Đồ Sơn