Quý I năm 2018: tình hình kinh tế - xã hội của thành phố phát triển ổn định

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 03/2018

Quý I năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, hoạt động thương mại dịch vụ đáp ứng tốt cho nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; nhiều công trình, dự án trọng điểm được tích cực triển khai thực hiện. Kết quả quý I năm 2018 đạt được như sau:

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh 2010, ước tính quý I năm 2018 đạt 33.414 tỷ đồng, tăng 15,01% so cùng kỳ năm trước (quý I/2017 tăng 12,7%), trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,31% (kế hoạch tăng 2,75%); đóng góp 0,16 điểm % vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 22,10% (kế hoạch tăng 20,5%), đóng góp 8,67 điểm % vào mức tăng chung; khu vực dịch vụ tăng 11,27% (kế hoạch tăng 12,1%), đóng góp 5,66 điểm % vào mức tăng chung.

Cơ cấu kinh tế trên địa bàn tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng, tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp giữ mức hợp lý, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm dần, trong khi vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao ở các ngành kinh tế. Đây là sự chuyển dịch cơ cấu tích cực phù hợp với yêu cầu thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Cụ thể: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 4,70%, khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 39,91%; khu vực dịch vụ chiếm 49,94%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,45%.

Ba tháng đầu năm 2018 ngành công nghiệp giữ vững mức tăng trưởng cao, chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) toàn ngành công nghiệp thành phố tháng 3/2018 ước tăng 38,45% so tháng trước và tăng 22,62% so với cùng kỳ; dự tính 3 tháng đầu năm 2018 đạt mức tăng 22,57% so với cùng kỳ, trong đó: ngành chế biến, chế tạo tăng 26,48%; ngành khai khoáng tăng 4,27%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 0,14%; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải giảm 12,61%.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản quý I năm 2018 (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 3.178,9 tỷ đồng, tăng 3,34% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành nông nghiệp ước đạt 2.120,4 tỷ đồng, tăng 1,42%; ngành lâm nghiệp ước đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 2,77%; ngành thủy sản ước đạt 1.045,9 tỷ đồng, tăng 7,48%.

Về chăn nuôi, mặc dù cuối tháng 02 năm 2018 toàn thành phố xuất hiện một ổ dịch cúm H5N6 tại huyện An Dương, nhưng đã được các đơn vị chức năng kịp thời khoanh vùng, dập dịch, tiêu hủy toàn bộ gia cầm mắc bệnh, đến nay đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển ổn định. Tháng 3 năm 2018 tổng số đàn trâu ước thực hiện đạt 5.157 con, bằng 94,52%, giảm 299 con so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 13.037 con, bằng 100,3%, tăng 39 con so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn ước đạt 426.644 con bằng 97,81%, giảm 9.561 con so với cùng kỳ năm trước; đàn gia cầm ước đạt 7.158,3 ngàn con bằng 101,64%, tăng 115,5 ngàn con so với cùng kỳ năm trước, trong đó: đàn gà 5.601,4 ngàn con bằng 101,7%, tăng 93,6 ngàn con so với cùng kỳ năm trước.

Về lâm nghiệp, ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2018, sản lượng gỗ khai thác đạt 640 m3 tăng 2,4%; sản lượng củi đạt 12.700 ste, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng gỗ và củi chủ yếu được khai thác từ rừng trồng; số cây trồng phân tán và Tết trồng cây trong toàn thành đạt 70 ngàn cây, bằng cùng kỳ năm trước.

Diện tích nuôi trồng thủy sản ước thực hiện tháng 3/2018 đạt 9.244,1 ha, tăng 11,41%; ước 3 tháng/2018 đạt 11.560,7 ha, tăng 9,77% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: diện tích nuôi cá các loại đạt 6.594,6 ha, tăng 5,98%; tôm các loại đạt 3.710,6 ha, giảm 4,35%; thủy sản khác 1.255,6 ha, tăng 192,36% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 3/2018 ước đạt 6.520,2 tấn, tăng 3,46% so với cùng kỳ năm trước; trong đó sản lượng cá các loại đạt 3.631 tấn, tăng 9,51%; tôm các loại đạt 532,4 tấn, tăng 6,76%; thủy sản khác 2.356,8 tấn, giảm 5,28%. Ước thực hiện 3 tháng/2018, sản lượng thủy sản khai thác đạt 18.283,3 tấn, tăng 5,51% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: cá các loại đạt 9.982,7 tấn, tăng 10,98%; tôm các loại 1.535,4 tấn, tăng 10,14%; thủy sản khác 6.765,2 tấn, giảm 2,52% so với cùng kỳ năm trước.

Về đầu tư xây dựng, quý 1 năm 2018, ước tính vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn là 11.003,8 tỷ đồng, tăng 31,26% so với cùng kỳ. Ngay từ những ngày đầu năm 2018 các dự án công trình trọng điểm của thành phố đều được đẩy mạnh tiến độ và thực hiện với khối lượng lớn. Khu vực Nhà nước dự tính quý I/2018, vốn đầu tư thực hiện đạt 1.854 tỷ đồng, giảm đi 20,24% so với cùng kỳ, trong đó vốn Trung ương quản lý giảm 59,66% so với cùng kỳ do các dự án trọng điểm đầu tư từ nguồn vốn Trung ương đã hoàn thành trong năm 2017 và được đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, năm 2018 vốn bố trí cho dự án Cảng Lạch Huyện giảm 60% so với năm 2017.

Từ đầu năm đến 15/3/2018, toàn thành phố có 14 dự án cấp mới với số vốn 49,8 triệu USD và 18 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng là 781,14 triệu USD, có 3 dự án thu hồi do không triển khai, 2 dự án chấm dứt hoạt động theo quyết định của nhà đầu tư, trong đó có 01 dự án trong khu công nghiệp và 04 dự án ngoài khu công nghiệp

Quý I năm 2018 các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2018 ước đạt 9.415,68 tỷ đồng, tăng 5,50% so với tháng trước và tăng 16,53% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 27.965,48 tỷ đồng, tăng 14,75% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lượt khách tháng 3 năm 2018 do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 534,39 nghìn lượt, tăng 2,45% so với tháng trước và tăng 12,84% so với cùng tháng năm 2017; trong đó khách quốc tế ước đạt 59 nghìn lượt, tăng 6,37% so với tháng trước và tăng 8% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2018, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 1.589,4 nghìn lượt, tăng 12,76% so với cùng kỳ năm 2017. Đối với hoạt động lữ hành, lượt khách lữ hành tháng 3 năm 2018 ước đạt 14,3 nghìn lượt, giảm 1,63% so với tháng trước, tăng 6,52% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2018, lượt khách lữ hành ước đạt 42,5 nghìn lượt, tăng 12,09% so với cùng kỳ.

Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 3 năm 2018 ước đạt 14,8 triệu tấn, tăng 6,69% so với tháng trước và tăng 19,47% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 3 tháng năm 2018 khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 42,8 triệu tấn, tăng 14,98% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 3 năm 2018 ước đạt 5,0 triệu lượt, tăng 5,38% so với tháng trước, tăng 17,62% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 3 tháng năm 2018 khối lượng hành khách vận chuyển đạt 14,5 triệu lượt, tăng 14,26% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 3/2018 ước tính đạt 6.014,9 tỷ đồng, ước 3 tháng/2018 đạt 15.037,9 tỷ đồng, bằng 92,5% so cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa tháng 3 ước đạt 2.300 tỷ đồng, ước 3 tháng/2018 đạt 5.413,9 tỷ đồng, tăng 11,7% so cùng kỳ; thu hải quan tháng 3/2018 ước đạt 3.500 tỷ đồng, ước 3 tháng/2018 đạt 9.103,5 tỷ đồng, bằng 81,4% so cùng kỳ.Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 149 tỷ đồng, ước 3 tháng/2018 đạt 450,9 tỷ đồng, tăng 2% so cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 95,4 tỷ đồng, ước 3 tháng/2018 đạt 244,4 tỷ đồng, tăng 4,7% so cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 298,3 tỷ đồng, ước 3 tháng/2018 đạt 751,3 tỷ đồng, bằng 93,5% so với cùng kỳ; thu từ khu vực cá thể nhỏ và ngoài quốc doanh đạt 351,7 tỷ đồng, ước 3 tháng/2018 đạt 1.093,6 tỷ đồng, tăng 19,2% so cùng kỳ...

Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 năm 2018 ước đạt 650,5 triệu USD, tăng 15,03% so với tháng trước, trong đó: khu vực kinh tế trong nước đạt 162,2 triệu USD, tăng 11,51%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 488,3 triệu USD, tăng 16,25%.  So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3 năm 2018 tăng 22,05%, trong đó: khu vực kinh tế trong nước tăng 18,03%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 23,45%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 3/2018 ước đạt 617,8 triệu USD, tăng 5,76% so với tháng trước, trong đó: khu vực kinh tế trong nước đạt 155 triệu USD, tăng 3,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 462,8 triệu USD, tăng 6,47%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 3 năm 2018 tăng 18,2%, trong đó: khu vực kinh tế trong nước tăng 13,97%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,69%.

Quý I, ước giải quyết được 13.600 lượt lao động, bằng 24,95% kế hoạch năm và bằng 98,55% so với cùng kỳ năm 2017 (số lao động giải quyết việc làm giảm so với cùng kỳ năm 2017 do giải quyết việc làm ngành nông, lâm, ngư nghiệp giảm 2,94% và xuất khẩu lao động cũng giảm 29,08% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, lao động được giải quyết việc làm trong ngành công nghiệp và xây dựng tăng 1,11% và trong ngành dịch vụ tăng 0,31% so với cùng kỳ năm 2017).

Tháng 3 năm 2018, giải quyết chế độ chính sách đối với 59 trường hợp, trong đó: chế độ mai táng phí đối với 36 người; trợ cấp hàng tháng: 03 người; xác nhận miễn giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định 118/QĐ-TTg: 03 trường hợp; trợ cấp 1 lần đối với người HĐKC được tặng thưởng huân huy chương kháng chiến: 01 người; trợ cấp 1 lần đối với thân nhân Bà mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: 11 người; 05 trường hợp được tặng bằng khen theo Quyết định 24/QĐ-TTg. Công nhận 7 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 02 mẹ (01 phong tặng, 01 truy tặng).

Trong dịp tết Nguyên đán đón xuân Mậu Tuất năm 2018, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố đón Tết đảm bảo an toàn, trang trọng và tiết kiệm, trong và sau Tết không có gì bất thường xảy ra. Kết thúc kỳ nghỉ, các đơn vị, trường học chấp hành nghiêm túc ngay từ buổi học, tiết học đầu tiên của năm mới, số học sinh vắng mặt sau Tết thấp. Đến nay các trường đã hoàn thành xong kế hoạch học kỳ I và tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác của học kỳ II năm học 2017-2018.

Giai đoạn này, ngành Y tế tăng cường chỉ đạo các đơn vị y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố chủ động, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện cho công tác phòng, chống dịch để sẵn sàng bao vây, khống chế ổ dịch. Tăng cường giám sát chủ động tại các cơ sở y tế. Trung tâm Y tế dự phòng giám sát thường xuyên tại các bệnh viện tuyến thành phố và bệnh viện tư nhân. Trong quý I/2018 đã điều tra giám sát được 02 trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nặng do vi rút điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp và bệnh viện Green.

Công tác văn hóa: tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm các sự kiện, các ngày tết, ngày lễ lớn trong 3 tháng đầu năm 2018, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo nhân dân thành phố và du khách tham quan tạo không khí vui tươi, phấn khởi... Các địa phương tổ chức khá tốt các hoạt động lễ hội, quản lý di tích, phục vụ nhân dân du xuân, vãn cảnh, dâng hương trong dịp tết, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường cảnh quan...các hoạt động lễ hội diễn ra tuyệt đối an toàn.Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1134
  • Trong tuần: 6987
  • Tất cả: 3051262