Tình hình Đầu tư xây dựng tháng 04-2016

Tình hình Đầu tư xây dựng tháng 04-2016

Dự tính vốn đầu tư thực hiện tháng 4/2016 là 276,8 tỷ đồng, tăng 12,49% so cùng kỳ. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước 221,4 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ là 8,07%;

- Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước 41,1 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ là 35,38%;

- Vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước 14,3 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ là 31,89%.

Dự tính vốn đầu tư thực hiện 4 tháng/2016 là 905,7 tỷ đồng, tăng 13,56% so cùng kỳ. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước 736,5 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ là 8,75%;

- Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước 122 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ là 42,64%;

- Vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước 47,2 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ là 35,69%.

Tình hình thực hiện một số dự án lớn trên địa bàn thành phố đến nay:

- Dự án đầu tư mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi: công tác xây dựng phần lòng đường đường cất hạ cánh đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác nhân dịp giải phóng thành phố ngày 13/5/2016. Căn cứ tiến độ giải phóng mặt bằng và thời hạn chót phải hoàn thành các hạng mục công việc, Ban quản lý dự án đã chỉ đạo các nhà thầu áp dụng các giải pháp kỹ thuật, tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công dải hãm phanh, dải bảo hiểm đầu 25, mương thoát nước, hàng rào an ninh... Năm 2016 nguồn vốn ngân sách ứng trước cho Dự án là 222 tỷ đồng, đã giải ngân được 180 tỷ đồng. Ước khối lượng thực hiện từ đầu Dự án đạt khoảng 2.930 tỷ đồng (97,5% giai đoạn 1).

- Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường: sử dụng vốn ODA và vốn đối ứng, các hạng mục của dự án đang được các nhà thầu tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa giao kế hoạch vốn ngân sách cho dự án làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ của dự án.

-  Dự án phát triển giao thông đô thị: Sử dụng vốn ODA và vốn đối ứng bao gồm 2 dự án: Dự án phát triển giao thông đô thị (Dự án chính), và Dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án phát triển giao thông đô thị. Đến nay tất cả các gói thầu xây lắp của dự án đã lựa chọn xong nhà thầu, các nhà thầu đang tích cực triển khai thi công. Tuy nhiên, tiến độ của Dự án vẫn chậm so với kế hoạch do chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng. Kế hoạch vốn đối ứng cho dự án năm 2016 là 180 tỷ đồng chủ yếu cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

* Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Tính đến 15/4/2016, Hải Phòng có 464 dự án còn hiệu lực:

        Tổng vốn đầu tư:       12.638,288 triệu USD

         Vốn điều lệ:                3.924,08       “

         + Việt Nam góp:         247,15         “

          + Nước ngoài góp:   3.676,93       “

* Tính đến 15/4/2016, toàn thành phố có 12 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư 1.591,6 triệu USD, trong đó lớn nhất là dự án DỰ ÁN LG DISPLAY Hải Phòng của nhà đầu tư Hàn Quốc tại khu CN Tràng Duệ, sản xuất và gia công sản phẩm màn hình OLED nhựa cho các thiết bị di động như điện thoại di động, đồng hồ thông minh, máy tính bảng..., tổng vốn đầu tư của dự án lên tới 1.500 triệu USD. Xây dựng nhà máy, lắp đặt máy móc thiết bị dự kiến chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ quý 2/2016 đến quý 2/2017, giai đoạn 2 từ quý 2/2017 đến quý 2/2018, vận hành thử nghiệm quý 2/2017, vận hành chính thức quý 3/2017.

Có 07 dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 100,42 triệu USD, trong đó tăng lớn nhất là dự án CT TNHH Regina Miracle International Việt Nam, ngày 05/02/2016 đăng ký tăng vốn 80 triệu USD đưa tổng số vốn đầu tư của công ty lên 235 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay có 01 dự án điều chỉnh giảm vốn, 07 dự án thu hồi/ chấm dứt hoạt động trong đó: 01dự án hết thời hạn, 01 dự án chấm dứt trước thời hạn, 01 dự án giải thể, 03 dự án chuyển đổi loại hình,01 dự án sát nhập

* Ước thực hiện vốn đầu tư: 37,6 %.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 468
  • Trong tuần: 3736
  • Tất cả: 3126152