Tình hình vận tải hàng hóa và hành khách tháng 9/2021

Theo số liệu thống kê tháng tháng 9 năm 2021, Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 9 năm 2021 ước đạt 19,6 triệu tấn, tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 0,62% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý III năm 2021 ước đạt 56,1 triệu tấn, giảm 2,16% so với cùng quý năm trước. Cộng dồn 9 tháng/2021, khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 171,4 triệu tấn, tăng 9,75% so với cùng kỳ.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 9 năm 2021 ước đạt 9.544,5 triệu tấn.km, tăng 7,64% so với tháng trước và tăng 4,92% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý III năm 2021 đạt 26.559,5 triệu tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước; 9 tháng đầu năm 2021, khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 76.554,2 triệu tấn, giảm 1,25% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 9 năm 2021 ước đạt 1,8 triệu lượt, tăng 2,88% so với tháng trước, giảm 57,95% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý III năm 2021 đạt 5,3 triệu lượt, giảm 58,14% so với cùng quý năm trước; 9 tháng năm 2021 ước đạt 26,6 triệu lượt, giảm 28,22% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 9 năm 2021 đạt 73 triệu Hk.km, tăng 1,11% so với tháng trước và giảm 56,27% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý III năm 2021 đạt 219 triệu Hk.km, giảm 55,28% so với cùng quý năm trước; 9 tháng năm 2021 đạt 1.093,1 triệu lượt, giảm 25,69% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 9 năm 2021 ước đạt 3.797,8 tỷ đồng, tăng 8,88% so với tháng trước và giảm 0,09% so với cùng tháng năm trước. Quý III ước đạt 10.506,6 tỷ đồng giảm 6,1% so với quý cùng kỳ. Ước tính 9 tháng năm 2021 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 30.822,8 tỷ đồng, tăng 6,42% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 9 năm 2021 ước đạt 12.751 nghìn TTQ, tăng 3,54% so với tháng trước và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng hàng hóa thông qua cảng trên địa bàn thành phố đạt 106.318 nghìn tấn, tăng 8,03% so với cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 năm 2021 ước đạt 2.007,5 triệu USD, giảm 6,64% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 1.716,1 triệu USD, giảm 12,33% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng/2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 18.537,6 triệu USD, tăng 25,52% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 15.987,8 triệu USD, tăng 22,54% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 9 năm 2021 ước đạt 1.726,3 triệu USD, giảm 17,5% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 1.362,1 triệu USD, giảm 22,81% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng/2021, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 18.236,1 triệu USD, tăng 26,61% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 14.737,2 triệu USD, tăng 24,92% so với cùng kỳ.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 195
  • Trong tuần: 3543
  • Tất cả: 3140542