Tình hình vận tải hàng hóa và hành khách tháng 5/2021

Theo số liệu thống kê tháng 5/2021, Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 5 năm 2021 ước đạt 18,4 triệu tấn, giảm 3,51% so với tháng trước và tăng 15,42% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2021 đạt 98,7 triệu tấn, tăng 22,72% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 5 năm 2021 ước đạt 7.978,3 triệu tấn.km, giảm 4,21% so với tháng trước và giảm 8,11% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2021 đạt 42.420,7 triệu tấn, tăng 2,49% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 5 năm 2021 ước đạt 3,1 triệu lượt, giảm 35,82% so với tháng trước, giảm 8,43% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2021 đạt 20 triệu lượt, giảm 1,32% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 5 năm 2021 đạt 127,3 triệu Hk.km, giảm 36,31% so với tháng trước và giảm 0,6% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2021 đạt 822 triệu Hk.km, tăng 0,67% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5 năm 2021 ước đạt 3.231,6 tỷ đồng, giảm 6,73% so với tháng trước và tăng 12,42% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng năm 2021 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 17.441,4 tỷ đồng, tăng 21,45% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 5 năm 2021 ước đạt 10.312 nghìn TTQ, giảm 2,08% so với tháng trước và tăng 7,69% so với cùng kỳ năm trước. Hàng hóa thông qua cảng biển trên địa bàn thành phố 5 tháng/năm 2021 ước đạt 54.590 nghìn tấn, tăng 12,41% so với cùng kỳ.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 301
  • Trong tuần: 6022
  • Tất cả: 3049578