Tình hình vận tải hàng hóa và hành khách tháng 4/2021

Theo số liệu thống kê tháng 4/2021, Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 4 năm 2021 ước đạt 19,1 triệu tấn, giảm 0,08% so với tháng trước và tăng 45,47% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 4 tháng đầu năm 2021 đạt 80,2 triệu tấn, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 4 năm 2021 ước đạt 8.259,2 triệu tấn.km, giảm 1,95% so với tháng trước và tăng 14,68% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 4 tháng đầu năm 2021 đạt 34.372,8 triệu tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 4 năm 2021 ước đạt 4,9 triệu lượt, tăng 8,18% so với tháng trước, tăng 264,59% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 4 tháng đầu năm 2021 đạt 16,9 triệu lượt, tăng 0,14% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 4 năm 2021 đạt 198,5 triệu Hk.km, tăng 5,51% so với tháng trước và tăng 271,82% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 4 tháng đầu năm 2021 đạt 693,4 triệu Hk.km, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 4/2021 tăng so với tháng trước do tháng 4 bắt đầu vào mùa du lịch biển của Hải Phòng nên lượt khách đi lại bằng tàu biển tăng cao.

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 4 năm 2021 ước đạt 3.465,7 tỷ đồng, tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 43,34% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 4 tháng năm 2021 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 14.210,6 tỷ đồng, tăng 23,72% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 4 năm 2021 tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 14,7 tỷ đồng, tăng 7,77% so với tháng trước. Cộng dồn 4 tháng/2021, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 60,7 tỷ đồng, giảm 8,08% so với cùng kỳ năm trước.

Số lần máy bay hạ, cất cánh tháng 4 năm 2021 ước đạt 954 chuyến, tăng 6% so với tháng trước, trong đó có 04 chuyến bay ngoài nước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2021, số lần máy bay hạ, cất cánh ước đạt 4.392 chuyến, tăng 3,56% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số hành khách tháng 4 năm 2021 ước đạt 125 nghìn lượt người, tăng 4,55% so với tháng trước. Cộng dồn 4 tháng/2021, tổng số hành khách ước đạt 514,7 nghìn lượt người, giảm 8,32% so với cùng kỳ.

Tổng số hàng hóa tháng 4 năm 2021 ước đạt 1.450 tấn, tăng 4,54% so với tháng trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2021, tổng số hàng hóa ước đạt 4.792 tấn, tăng 4,33% so với cùng kỳ.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 4 năm 2021 ước đạt 10.320,5 nghìn TTQ, tăng 1,23% so với tháng trước và tăng 4,21% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng hóa thông qua cảng biển trên địa bàn thành phố 4 tháng/năm 2021 ước đạt 44.067 nghìn tấn, tăng 13,03% so với cùng kỳ.

Doanh thu cảng biển tháng 4 năm 2021 của khối cảng trên địa bàn thành phố ước đạt 507,3 tỷ đồng, tăng 3,52% so với tháng trước, tăng 17,49% so với cùng kỳ. Doanh thu cảng biển 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 1.897,8 tỷ đồng, tăng 12,73% so với cùng kỳ.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1125
  • Trong tuần: 6978
  • Tất cả: 3051253