Tình hình vận tải hàng hóa và hành khách tháng 6/2020

Theo số liệu thống kê tháng 6/2020, Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 6 năm 2019 ước đạt 18,5 triệu tấn, tăng 15,61% so với tháng trước và tăng 9,04% so với cùng tháng năm trước; quý II năm 2019 ước đạt 47,6 triệu tấn, giảm 4,42% so với cùng quý năm trước. Ước tính 6 tháng/2020 đạt 98,9 triệu tấn, tăng 1,63% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 6 năm 2020 ước đạt 8.955,4 triệu tấn.km, tăng 3,14% so với tháng trước và tăng 13,58% so với cùng tháng năm trước;  quý II/2019 ước đạt 24.839,8 triệu tấn, tăng 3,15% so với cùng quý năm trước. Ước tính 6 tháng/2020 khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 50.343,7 triệu tấn, tăng 5,44% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 6/2020 tăng so với tháng trước do các doanh nghiệp nhận được nhiều đơn hàng hơn tháng trước. Khối doanh nghiệp vận tải biển đơn hàng tương đối ổn định, hầu hết các đơn vị vận tải biển tiếp tục khai thác được các tuyến hàng ở khu vực Đông Nam Á, Nam Mỹ và Tây Phi do hợp đồng ký kết lâu dài với các khách hàng nên sản lượng vận chuyển duy trì ở mức khá.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển quý II/2020 giảm so với cùng kỳ năm trước do tháng 4/2020 nhiều doanh nghiệp vận tải chịu tác động bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hàng hóa khan hiếm, các đơn hàng sụt giảm. Tuy nhiên, khối lượng hàng hóa luân chuyển quý II tăng so với cùng kỳ chủ yếu do một số doanh nghiệp vận tải hàng hóa biển khai thác các tuyến đường xa như khu vực Nam Mỹ, Tây Phi nên có khối lượng hàng hóa luân chuyển tăng cao.

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 6 năm 2020 ước đạt 4,2 triệu lượt, tăng 25,19% so với tháng trước và giảm 30,24% so với cùng tháng năm trước; quý II/2019 ước đạt 9 triệu lượt, giảm 48,94% so với cùng quý năm trước. Ước tính 6 tháng/2020 đạt 24,5 triệu lượt, giảm 28,13% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 6 năm 2020 đạt 163,4 triệu Hk.km, tăng 27,62% so với tháng trước và giảm 30,61% so với cùng tháng năm trước; quý II/2020 đạt 344,8 triệu Hk.km, giảm 50,41% so với cùng quý năm trước. Ước tính 6 tháng/2020 đạt 981 triệu lượt, giảm 28,47% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 6/2020 tăng so với tháng trước, do tháng 6 là tháng cao điểm trong mùa du lịch biển của Hải Phòng nên lượt khách đi xe khách, taxi, tàu biển tuyến Hải Phòng - Cát Bà, Hải Phòng - Đồ Sơn tăng cao so với tháng trước.

Khối lượng hành khách vận chuyển và luân chuyển quý II và 6 tháng/2020 giảm so với cùng quý năm trước do nhu cầu đi lại giảm mạnh vào tháng 4 bởi tình hình dịch bệnh Covid-19.

Dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 6 năm 2020 ước đạt 2.938,3 tỷ đồng, tăng 18,77% so với tháng trước và tăng 16,89% so với cùng tháng năm trước. Quý II năm 2020 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 7.493,2 tỷ đồng, tăng 0,33% so với cùng quý năm trước. Cộng dồn 6 tháng/2020, doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 15.297,7 tỷ đồng, tăng 3,85% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu tháng 6 năm 2020 Ga Hải Phòng ước đạt 10,05 tỷ đồng, tăng 6,50% so với tháng trước, tăng 41,83% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 6 tháng/2020 tổng doanh thu của Ga Hải Phòng đạt 53,46 tỷ đồng, giảm 14,43% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số hành khách vận chuyển tháng 6 năm 2020 ước đạt 24 nghìn lượt người, tăng 7,95% so với tháng trước, giảm 46,27% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 6 tháng/2020 số hành khách vận chuyển đạt 132,11 nghìn lượt người, giảm 46,09% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số hàng hóa vận chuyển tháng 6 năm 2020 ước đạt 97 nghìn tấn, tăng 4,26% so với tháng trước, tăng 40,07% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 6 tháng/2020, hàng hóa vận chuyển đạt 571,4 nghìn tấn, giảm 2,52% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 6 năm 2020 tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 13,27 tỷ đồng, tăng 4,26% so với tháng trước; giảm 53,18% so với cùng tháng năm trước; 6 tháng/2020 tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt hơn 92 tỷ đồng, giảm 38,76% so với cùng kỳ năm trước. Nhằm thực hiện chương trình phục hồi du lịch nội địa hậu Covid-19, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines khai thác thêm 4 đường bay mới từ Hải Phòng đi Đà Lạt, Cần Thơ, Buôn Mê Thuột, Phú Quốc.

Số lần máy bay hạ, cất cánh tháng 6/2020 ước đạt 1.000 chuyến, tăng 19,05% so với tháng trước, giảm 35,40% so với cùng tháng năm trước, không có chuyến bay ngoài nước. Ước tính 6 tháng/2020 số lần máy bay hạ, cất cánh đạt 6.081 chuyến, giảm 25,39% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chuyến bay ngoài nước ước đạt 249 chuyến, giảm 63,7% so với cùng kỳ.

Tổng số hành khách tháng 6/2020 ước đạt 167 nghìn lượt người, tăng 32,36% so với tháng trước, giảm 35,60% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 6 tháng/2020 tổng số hành khách ước đạt 854,6 nghìn lượt, giảm 34,78% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số hàng hóa tháng 6/2020 ước đạt 1.000 tấn, tăng 14,94% so với tháng trước, giảm 36,99% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 6 tháng/2020 tổng số hàng hóa thông qua ước đạt 6.463 tấn, giảm 34,41% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 6 năm 2020 ước đạt 11.858,8 nghìn TTQ, tăng 9,44% so với tháng trước và tăng 4,61% so với cùng kỳ năm trước.

- Khối cảng thuộc kinh tế Nhà nước ước đạt 3.216 nghìn TTQ, tăng 2,10% so với tháng trước và giảm 7,23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

+ Cảng thuộc khối doanh nghiệp Nhà nước Trung ương ước đạt 3.210,8 nghìn TTQ, tăng 2,18% so với tháng trước và giảm 7,04% so với cùng kỳ năm trước.

+ Cảng thuộc khối doanh nghiệp Nhà nước địa phương ước đạt 5,2 nghìn TTQ, giảm 32,86% so với tháng trước và giảm 59,66% so với cùng kỳ năm trước.

- Các cảng thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 8.642,8 nghìn TTQ, tăng 12,45% so với tháng trước và tăng 9,83% so với cùng kỳ năm trước.

Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng hàng hóa thông qua cảng trên địa bàn thành phố đạt 58.462,3 nghìn TTQ, tăng 2,74% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh thu cảng biển tháng 6 năm 2020 của khối cảng trên địa bàn thành phố ước đạt 465,5 tỷ đồng, tăng 3,46% so với tháng trước, giảm 7,82% so với cùng kỳ. Doanh thu cảng biển 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2.599 tỷ đồng, giảm 5,23% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngày 19/05/2020, Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón thêm tuyến dịch vụ hàng hải mới với tàu siêu trọng tải có trọng tải 90.000 tấn với sức chở 8.560 TEU, chiều dài 316 m. Hiện tại, TC-HICT đang tiếp nhận 8 tuyến dịch vụ mỗi tuần trong đó 3 tuyến dịch vụ xuyên Thái Bình Dương, 2 tuyến dịch vụ đi Ấn Độ và 3 tuyến vụ Nội Á. Cảng luôn đảm bảo năng suất giải phóng tàu cao và chất lượng dịch vụ tốt, được các hãng tàu, khách hàng đánh giá cao và tin tưởng. Trong thời gian tới đây, Cảng TC-HICT sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ để đón thêm các tuyến dịch vụ đường biển mới và ghi dấu ấn của cảng trung chuyển quốc tế tại miền Bắc Việt Nam trên bản đồ các cảng trung chuyển của khu vực và trên thế giới.

Chiều 5-6, tại Chi nhánh cảng Tân Vũ, Công ty CP Cảng Hải Phòng tổ chức lễ đón tàu SUNNY LOTUS cập cảng làm hàng. Trong bối cảnh nền kinh tế vận tải, hàng hải thế giới và Việt Nam có nhiều biến động giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các cảng liên tiếp đón những tuyến dịch vụ mới khẳng định việc bảo đảm chất lượng dịch vụ với khách hàng. Trong đó tập trung vào quy hoạch bến bãi để tiếp nhận công-ten-nơ; bố trí phương tiện xếp dỡ hợp lý, năng suất xếp dỡ giải phóng tàu.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 413
  • Trong tuần: 6466
  • Tất cả: 2800138