Tình hình vận tải hàng hóa và hành khách tháng 5/2020

Theo số liệu thống kê tháng 5/2020, khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 5 năm 2020 ước đạt 15,6 triệu tấn, tăng 18,99% so với tháng trước và giảm 5,73% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2020 đạt 80,04 triệu tấn, giảm 0,38% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 5 năm 2020 ước đạt 8.043,3 triệu tấn.km, tăng 11,68% so với tháng trước và tăng 0,36% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2020 đạt 40.749 triệu tấn, tăng 2,23% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 5 năm 2020 ước đạt 3,29 triệu lượt, tăng 146,64% so với tháng trước, giảm 43,95% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2020 đạt 20,1 triệu lượt, giảm 28,08% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 5 năm 2020 đạt 124,4 triệu Hk.km, tăng 132,97% so với tháng trước và giảm 46,1% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2020 đạt 813,9 triệu Hk.km, giảm 28,35% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5 năm 2020 ước đạt 2.473,8 tỷ đồng, tăng 18,88% so với tháng trước và giảm 0,77% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng năm 2020 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 12.359,2 tỷ đồng, tăng 1,17% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 5 năm 2020 tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 3,67 tỷ đồng, tăng 819,2 lần so với tháng trước, giảm 86,08% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 5 tháng/2020, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 69,76 tỷ đồng, giảm 42,84% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 5 năm 2020 ước đạt 10.835 nghìn TTQ, tăng 9,41% so với tháng trước và tăng 0,18% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu cảng biển tháng 5 năm 2020 của khối cảng trên địa bàn thành phố ước đạt 429,76 tỷ đồng, giảm 9,58% so với cùng kỳ. Doanh thu cảng biển 5 tháng đầu năm 2020 đạt 2.113,28 tỷ đồng, giảm 5,55% so với cùng kỳ năm 2019.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 301
  • Trong tuần: 6354
  • Tất cả: 2800026