Tình hình vận tải hàng hóa và hành khách tháng 4/2020

Theo số liệu thống kê tháng 4/2020, khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 4 năm 2020 ước đạt 12,5 triệu tấn, giảm 18,63% so với tháng trước và giảm 23,11% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 4 tháng đầu năm 2020 đạt 63,8 triệu tấn, tăng 0,04% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 4 năm 2020 ước đạt 7.196,9 triệu tấn.km, giảm 15,72% so với tháng trước và giảm 12,06% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 4 tháng đầu năm 2020 đạt 32.700,8 triệu tấn, tăng 2,68% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 4 năm 2020 ước đạt 1,2 triệu lượt, giảm 72,17% so với tháng trước, giảm 78,82% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 4 tháng đầu năm 2020 đạt 16,7 triệu lượt, giảm 24,48% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 4 năm 2020 đạt 50,4 triệu Hk.km, giảm 70,79% so với tháng trước và giảm 78,02% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 4 tháng đầu năm 2020 đạt 686,6 triệu Hk.km, giảm 24,15% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 4 năm 2020 ước đạt 1.996,8 tỷ đồng, giảm 16,78% so với tháng trước và giảm 19,9% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 4 tháng năm 2020 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 9.801,2 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 4 năm 2020 tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 0,93 tỷ đồng, giảm 93,39% so với tháng trước; giảm 95,98% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 4 tháng/2020, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 66,93 tỷ đồng, giảm 29,95% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 4 năm 2020 ước đạt 9.357,87 nghìn TTQ, tăng 4,42% so với tháng trước và tăng 6,90% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu cảng biển tháng 4 năm 2020 của khối cảng trên địa bàn thành phố ước đạt 417,4 tỷ đồng, giảm 8,62% so với tháng trước, giảm 7,25% so với cùng kỳ. Doanh thu cảng biển 4 tháng đầu năm 2020 đạt 1.669,2 tỷ đồng, giảm 5,28% so với cùng kỳ năm 2019.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 452
  • Trong tuần: 6505
  • Tất cả: 2800177