Tình hình vận tải hàng hóa và hành khách tháng 03/2020

Theo số liệu thống kê tháng 3/2020, khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 3 năm 2020 ước đạt 15,8 triệu tấn, giảm 8,13% so với tháng trước và giảm 2,61% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý I năm 2020 đạt 51,7 triệu tấn, tăng 8,85% so với cùng quý năm trước.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 3 năm 2020 ước đạt 7.869,4 triệu tấn.km, giảm 3,16% so với tháng trước và giảm 6,39% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý I năm 2020 đạt 24.833,9 triệu tấn, tăng 4,95% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 3 năm 2020 ước đạt 4,8 triệu lượt, giảm 7,27% so với tháng trước, giảm 13,47% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý I năm 2020 đạt 15,98 triệu lượt, giảm 2,93% so với cùng quý năm trước.

Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 3 năm 2020 đạt 192,1 triệu Hk.km, giảm 9,85% so với tháng trước và giảm 14,41% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý I năm 2020 đạt 655,9 triệu Hk.km, giảm 2,99% so với cùng quý năm trước.

Dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 3 năm 2020 ước đạt 2.415,9 tỷ đồng, giảm 7,79% so với tháng trước và giảm 0,87% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý I năm 2020 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 7.821 tỷ đồng, tăng 7,71% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu tháng 3 năm 2020 Ga Hải Phòng ước đạt 8,3 tỷ đồng, giảm 3,63% so với tháng trước, giảm 50,36% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2020, tổng doanh thu của Ga Hải Phòng ước đạt 29,1 tỷ đồng, giảm 22,19% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số hành khách vận chuyển tháng 3 năm 2020 ước đạt 24 ngàn lượt người, giảm 8,55% so với tháng trước, giảm 39,90% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2020, tổng số hành khách vận chuyển ước đạt 93,25 ngàn lượt người, giảm 21,73% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số hàng hóa vận chuyển tháng 3 năm 2020 ước đạt 97 ngàn tấn, giảm 4,25% so với tháng trước, giảm 26,44% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2020, tổng số hàng hóa vận chuyển ước đạt 292,78 ngàn tấn, giảm 8,89% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 3 năm 2020 tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 19,3 tỷ đồng, giảm 22,74% so với tháng trước; giảm 18,63% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2020, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 71,23 tỷ đồng, giảm 1,59% so với cùng kỳ năm trước, do các chuyến bay đi Trung Quốc bị hủy từ ngày 01/02/2020, các chuyến bay đi Hàn Quốc bị hủy từ ngày 01/3/2020, các chuyến bay nội địa đi thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cũng bị giảm tần suất do ảnh hưởng lan rộng của dịch Covid-19.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 3 năm 2020 ước đạt 7.718,7 nghìn TTQ, tăng 4,1% so với tháng trước và giảm 17,25% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu cảng biển tháng 3 năm 2020 của khối cảng trên địa bàn thành phố ước đạt 395,8 tỷ đồng, tăng 3,64% so với tháng trước, giảm 14,15% so với cùng kỳ. Quý I/2020, doanh thu cảng biển ước đạt 1.190,7 tỷ đồng, giảm 9,25% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 389
  • Trong tuần: 6442
  • Tất cả: 2800114