Tình hình vận tải hàng hóa và hành khách tháng 02/2020

Theo số liệu thống kê tháng 2/2020, khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 02 năm 2020 ước đạt 17,7 triệu tấn, giảm 5,87% so với tháng trước và tăng 14,86% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng đầu năm 2020 đạt 36,4 triệu tấn, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 02 năm 2020 ước đạt 8.333,9 triệu tấn.km, giảm 5,71% so với tháng trước và tăng 13,39% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng đầu năm 2020 đạt 17.172,3 triệu tấn, tăng 12,56% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 02 giảm so với tháng trước do trong tháng các doanh nghiệp nhận được ít đơn hàng vận chuyển hơn.

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 02 năm 2020 ước đạt 5,3 triệu lượt, giảm 12,19% so với tháng trước, giảm 3,63% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng đầu năm 2020 đạt 11,3 triệu lượt, tăng 3,81% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 02 năm 2020 đạt 220,4 triệu Hk.km, giảm 12,03% so với tháng trước và giảm 3,13% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng đầu năm 2020 đạt 471 triệu Hk.km, tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 02 giảm so với tháng trước do nhu cầu đi lại giảm mạnh.

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 02 năm 2020 ước đạt 2.636,1 tỷ đồng, giảm 5,35% so với tháng trước và tăng 11,29% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng năm 2020 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 5421,2 tỷ đồng, tăng 12,37% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 02 năm 2020 tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 22,8 tỷ đồng, giảm 15,40% so với tháng trước; giảm 0,31% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 49,75 tỷ đồng, tăng 2,23% so với cùng kỳ năm trước.

Số lần máy bay hạ, cất cánh tháng 02 năm 2020 ước đạt 1.595 chuyến, giảm 8,39% so với tháng trước, tăng 25,79% so với cùng tháng năm trước. Trong đó chuyến bay ngoài nước tháng 02/2020 ước đạt 95 chuyến, giảm 30,66% so với tháng trước do các chuyến bay đi Trung Quốc và ngược lại bị hủy từ ngày 31/01 đến hết tháng 02 năm 2020. Cộng dồn 02 tháng đầu năm 2020, số lần máy bay hạ, cất cánh ước đạt 3.336 chuyến, tăng 26,94% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số hành khách tháng 02 năm 2020 ước đạt 207 nghìn lượt người, giảm 11,51% so với tháng trước, tăng 4,16% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm 2020, tổng số hành khách ước đạt 440,93 nghìn lượt người, tăng 7,12% so với cùng kỳ.

Tổng số hàng hóa tháng 02 năm 2020 ước đạt 1,45 nghìn tấn, giảm 3,20% so với tháng trước, tăng 39,16% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm 2020, tổng số hàng hóa ước đạt 2,94 nghìn tấn, tăng 2,57% so với cùng kỳ.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 02 năm 2020 ước đạt 8.223,76 nghìn TTQ, giảm 13,32% so với tháng trước và tăng 9,93% so với cùng kỳ năm trước. Do tháng 02/2020 là tháng sau Tết nên các chủ hàng vẫn còn nghỉ, hàng hóa chưa nhiều, đặc biệt năm nay hàng hóa thông qua cảng trên địa bàn thành phố còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tại một số cảng tàu chủ yếu của Trung Quốc lượng hàng tháng 02 giảm nhiều.

- Khối cảng thuộc kinh tế Nhà nước ước đạt 3.116,5 nghìn TTQ, tăng 3% so với tháng trước, tăng 33,33% so với cùng tháng năm trước, trong đó:

+ Cảng thuộc khối doanh nghiệp nhà nước Trung ương ước đạt 3.111,5 nghìn TTQ, tăng 3,05% so với tháng trước, tăng 33,67% so với cùng tháng năm trước.

+ Cảng thuộc khối doanh nghiệp Nhà nước địa phương ước đạt 5 nghìn TTQ, giảm 22,01% so với tháng trước, giảm 48,34% so với cùng tháng năm trước.

- Các cảng thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 5.107,26 triệu TTQ, giảm 20,96% so với tháng trước, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Cộng dồn 02 tháng đầu năm 2020, sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 17.711,5 nghìn TTQ, tăng 6,25% so với cùng kỳ.

Doanh thu cảng biển tháng 02 năm 2020 của khối cảng trên địa bàn thành phố ước đạt 426,4 tỷ đồng, tăng 3,22% so với tháng trước, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Cộng dồn 02 tháng/2020 doanh thu cảng biển ước đạt 839,6 tỷ đồng, giảm 1,37% so với cùng kỳ năm 2019.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 601
  • Trong tuần: 6995
  • Tất cả: 2797073