Hoạt động thông tin và truyền thông tháng 6/2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền được triển khai kịp thời, chính xác trên tất cả lĩnh vực, tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19, công tác tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Covid-19 trên địa bàn, chủ đề năm 2022, tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng 5 năm 2022 và kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022, tuyên truyền về chuyển đổi số, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ được quan tâm, chỉ đạo. Công tác theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí, mạng xã hội được thực hiện hàng ngày. Các cơ quan báo chí thành phố tích cực tuyên truyền quảng bá hình ảnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đáp ứng nhu cầu thông tin và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, định hướng dư luận xã hội theo chiều hướng tích cực. Tổ chức Hội nghị phát động Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ IV với chủ đề “Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững”. Phát động Cuộc thi trực tuyến “Sách và Ước mơ của em” dành cho đối tượng là học sinh trong hệ thống các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo an toàn mạng lưới, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự kiện của thành phố trong dịp tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ không phát sinh các sự cố nghẽn hoặc đứt mạng viễn thông. Khai trương hệ thống truy nhập Internet không dây miễn phí tại 79 khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tổ chức thành công cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên không gian mạng, cuộc thi đã thu hút 11.547 đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên của 29/35 Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc Thành đoàn tham gia với 21.176 lượt thi góp phần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên học sinh, sinh viên các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên không gian mạng. Tập trung triển khai ứng dụng công nghệ truyền thanh kỹ thuật số để cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở xã, phường sử dụng công nghệ hữu tuyến, công nghệ vô tuyến tương tự FM trên địa bàn thành phố năm 2022. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích. Sản lượng hồ sơ bưu chính công ích phát sinh trong 6 tháng đầu năm ước đạt 47.841 hồ sơ. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành 6 tháng đầu năm: Số thuê bao điện thoại ước giảm 14.500 thuê bao; số thuê bao Internet phát triển mới ước đạt 87.500 thuê bao. Tổng doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông ước đạt: 1.870 tỷ đồng. Hoàn thành triển khai khảo sát và chuyển đổi Ipv4 sang Ipv6 các hệ thống thí điểm của Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND thành phố, đến nay hai Cổng Dịch vụ công và Cổng Thông tin điện tử thành phố đã thực hiện chuyển đổi thành công.

Tiếp tục triển khai Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố: Duy trì, hỗ trợ các sở, ngành, quận huyện vận hành Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố. Tính từ ngày 01/01 đến ngày 06/6/2022, Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố đã có 343.092 hồ sơ được tiếp nhận, 340.758 hồ sơ đã giải quyết; 288.735 hồ sơ đã có kết quả cho công dân tăng 17,36% số hồ sơ được tiếp nhận, 17,18 % số hồ sơ đã giải quyết, 8,69 % số hồ sơ đã có kết quả cho công dân so với cùng kỳ năm 2021. Tham mưu ban hành Chương trình hành động và 05 Kế hoạch liên quan đến công tác chuyển đổi số thuộc các lĩnh vực Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; trên cơ sở đó đã tổ chức 08 hội thảo, tọa đàm, chương trình tập huấn tại Sở Thông tin và Truyền thông, và các quận, huyện cho cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ngành, quận, huyện thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.

Chủ trì, phối hợp triển khai 28 cuộc thanh tra, kiểm tra (25 cuộc chủ trì, 05 cuộc phối hợp) lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; Lĩnh vực thông tin truyền thông; Lĩnh vực thông tin trên mạng; Lĩnh vực tần số vô tuyến điện... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý thông tin xấu, độc trên mạng Internet. Xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 đơn vị do đăng thông tin sai sự thật và không đúng tôn chỉ, mục đích với số tiền 307,5 triệu đồng. Rà soát, gỡ bỏ thông tin đối với 07 trang thông tin điện tử chia sẻ bài viết có nguồn thông tin sai sự thật.

Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và Chủ đề năm 2022 của thành phố; Tuyên truyền, phổ biến nội dung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để nhân dân tích cực, chủ động tham gia thực hiện, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường, đóng góp nhân công; những mô hình, cách làm hay, tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tổ chức triển khai Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025. Ban hành 10 văn bản chỉ đạo, định hướng tuyên truyền; cung cấp 10 lượt tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về chuyển đổi số; Tuyên truyền thông qua các Hội nghị, Hội thảo về chuyển đổi số. Tổ chức biên soạn 01 file âm thanh tuyên truyền về Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy. Công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết 03-NQ/TU và công tác chuyển đổi số gắn liền với việc tuyên truyền Chủ đề năm 2022 là: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hoá đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện chuyển đổi số”, công tác cải cách hành chính nhà nước… đã được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan báo chí thành phố đồng loạt xây dựng các chuyên mục về chuyển đổi số như: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xây dựng chuyên mục “Chuyển đổi số”, Báo Hải Phòng xây dựng chuyên mục “Tăng tốc chuyển đổi số”. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí thường xuyên cập nhật thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số tại các chương trình thời sự, chuyên đề, chuyên mục Đối thoại, Kinh tế, Cải cách hành chính… Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đăng tải 250 tin, bài; Báo Hải Phòng đăng tải 60 bài và 320 tin, 09 chuyên mục, Cổng Thông tin điện tử thành phố đăng tải: 120 tin, bài.

Các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn trên địa bàn thành phố đã đồng hành cùng thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyển đổi số, như: Hải Phòng: Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững (TTXVN); Khởi động thực hiện chuyển đổi số thành phố Hải Phòng (báo Diễn đàn doanh nghiệp); Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu ở Hải Phòng (VOV5); Hải Phòng - Thay đổi nhận thức để chuyển đổi số thành công (báo Tuổi trẻ), Hải Phòng: Tập trung thực hiện hóa mục tiêu “Top chuyển đổi số” cả nước (báo Pháp luật Việt Nam)…

Hệ thống truyền thanh quận, huyện, xã, phường, thị trấn ưu tiên thời lượng phát sóng, tiếp sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng về chuyển đổi số, đồng thời tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU, văn bản của Trung ương và địa phương về chuyển đổi số…

* Nâng cao chất lượng tuyên truyền và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng, Chủ đề năm 2022 của thành phố và các hoạt động của Sở trên Cổng tin tức thành phố Hải Phòng và Cổng thông tin điện tử của Sở

Kịp thời cập nhật các văn bản chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo thành phố, tình hình kinh tế xã hội của thành phố trên Cổng Sở, đưa các thông tin chính xác tới người dân trên địa bàn và thực hiện chia sẻ thông tin tích cực để lan tỏa tới cộng đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, đã cập nhật 379 tin bài, tập trung cho công tác tuyên truyền chủ đề năm 2022, trong đó là chuyên đề “Chuyển đổi số”. Các tin bài chủ yếu tập trung vào các hoạt động của thành phố về công tác chuyển đổi số.

Thiết kế các banner theo chuyên đề tuyên truyền của năm, của tháng như: chủ đề năm 2022 của thành phố; Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam; Chào mừng Kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5; Kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng Hải Phòng; Chào mừng 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; Hỗ trợ hộ sản xuất lên sàn thương mại điện tử, tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, tiêm chủng…

Trên Cổng Tin tức thành phố Hải Phòng, cập nhật liên tục hàng ngày, hàng giờ các sự kiện, thông tin chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố. Trung bình mỗi tháng cập nhật gần 500 tin bài về các sự kiện nổi bật kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là công tác chuyển đổi số của thành phố Hải Phòng.Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền. Thông qua các file âm thanh Audio, các infographics, các video, nội dung tuyên truyền được thể hiện sinh động, thu hút được lượng lớn độc giả truy cập vào Cổng tin tức thành phố Hải Phòng và Cổng thông tin điện tử của Sở. Cung cấp nguồn tin chính thống, chính xác, kịp thời tới mọi tầng lớp nhân dân.   

1 2 3 4 5 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 460
  • Trong tuần: 4564
  • Tất cả: 3199419