Hoạt động thông tin và truyền thông tháng 5/2021

Trong tháng 5, công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền được triển khai kịp thời, chính xác trên tất cả lĩnh vực, trong đó tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng 5, kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Hải Phòng, tuyên truyền bầu cử Đại biểu quốc hội đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng chống dịch Covid -19. Thường xuyên theo dõi, xử lý phản hồi thông tin trên báo và mạng Internet, kịp thời đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố xử lý các vấn đề "nóng" phản ánh trên báo chí và dư luận mạng xã hội quan tâm.

Sở Thông tin và Truyền thông tập trung đôn đốc Sở Tài chính đề nghị công bố giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. Đôn đốc Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; các đơn vị lực lượng vũ trang có cáp thông tin triển khai Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021. Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện về giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tiếp tục triển khai Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố: Duy trì, hỗ trợ các sở, ngành, quận huyện vận hành Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố, trong tháng 05/2021 tổng số hồ sơ đã nhận: 53.266 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã giải quyết: 52.274 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã trả: 46.788 hồ sơ. Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương thực hiện dự án giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) của Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; chủ trương triển khai Chính quyền số thành phố Hải Phòng. Tập huấn triển khai phần mềm tổng hợp kết quả và trang thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biều Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng.

Hoạt động thông tin Báo chí: Phối hợp tổ chức Họp báo Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2021; cung cấp thông tin cho báo chí về Lễ Khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền; Khởi công Dự án đầu tư xây dựng 01 tòa nhà hỗn hợp Hoàng Huy Commerce tại đường Võ Nguyễn Giáp, phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Theo dõi, tổng hợp, ban hành 20 Báo cáo nhanh tổng hợp thông tin báo chí và mạng Internet hàng ngày. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề xuất tuyên truyền trên báo Tiền phong, báo Xây dựng, Nhà báo và Công luận.

Đề xuất kinh phí Họp báo bầu cử Đại biểu quốc hội đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kinh phí tổ chức đón tiếp các cơ quan báo chí Trung ương về thông tin tuyên truyền về bầu cử tại thành phố Hải Phòng; Văn bản gửi Tổ công tác tuyên truyền bầu cử về việc đề xuất dừng 02 cuộc họp báo tuyên truyền bầu cử. Phối hợp với Sở Nội vụ về việc cung cấp thông tin báo chí về chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác tuyên truyền và thông tin cơ sở: Ban hành 33 Văn bản chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước và thành phố, ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử, Cổng tin tức thành phố, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền và đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp tài liệu tuyên truyền trên các lĩnh vực: tuyên truyền về an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; tuyên truyền ngăn ngừa các sản phẩm thuốc lá mới, tuyên truyền phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Văn minh”; Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid - 19…

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền 10 chủ đề, nhiệm vụ: Kết quả tuyên truyền dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; báo cáo công tác tuyên truyền tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; chống khai thác IUU; Kết quả tuyên truyền về kế hoạch hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021; Tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020; An toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, tuyên truyền dữ liệu quốc gia về dân cư …

Xây dựng và tổ chức triển khai 04 Kế hoạch tuyên truyền: Thông tin, tuyên truyền về chất lượng không khí và các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường không khí; Tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011- 2020; Lễ Khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến Kiến An; Lễ Khởi công Dự án đầu tư xây dựng 01 tòa nhà hỗn hợp Hoàng Huy Commerce tại đường Võ Nguyễn Giáp, phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Tham gia ý kiến 09 Văn bản: Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; dự thảo Tờ trình và Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2021; Kế hoạch đảm bảo an ninh lương thực; Kế hoạch triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025… Hoàn thành việc xuất bản Tờ gấp phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động.

Công tác Thông tin đối ngoại: Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tin bài báo chí nước ngoài viết về Hải Phòng; Tờ trình đề nghị tặng Bằng khen về chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố về trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. Văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố về dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị định 72/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

Công tác Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử: Tổ chức họp thẩm định đơn giá sản xuất chương trình truyền hình; Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng đơn giá sản xuất chương trình phát thanh. Cấp Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng cho 02 đơn vị.

Công tác Xuất bản - In, Phát hành: đề nghị các đơn vị tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam 21/4 trên địa bàn thành phố; Hội sách trực tuyến Quốc gia…; Công văn gửi Nhà Xuất bản Hải Phòng về việc xuất bản lịch bloc năm 2021.

Thẩm định và cấp phép theo đúng thẩm quyền, cụ thể: 70 giấy phép nhập khẩu tài liệu không kinh doanh; 02 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 02 Giấy phép đăng ký sử dụng máy photo copy màu, máy in có chức năng photocopy màu; 01 Giấy phép Xuất bản bản bản tin.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích. Sản lượng hồ sơ bưu chính công ích phát sinh trong tháng là hơn 680 hồ sơ. Đề nghị Viễn thông Hải Phòng; Chi nhánh Viettel Hải Phòng; MobiFone Hải Phòng phối hợp xử lý các số điện thoại quảng cáo, rao vặt trái quy định.

Công tác chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố: Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và Điện lực Hải Phòng triển khai Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021. Tổ chức Hội nghị họp bàn về việc triển khai công tác ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân quận Lê Chân giải phóng mặt bằng, đảm bảo an toàn giao thông nút giao giữa các đường Tô Hiệu, Mê Linh, Hồ Sen; Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp thu hồi cáp tại tuyến đường Hoàng Văn Thụ.     

Sở Thông tin và Truyền thông tập trung đôn đốc Sở Tài chính đề nghị công bố giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. Đề xuất Ủy ban nhân dân dân thành phố tạo điều kiện về giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông giải quyết các vấn đề vướng mắc về giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng (gửi lần 2).

Phối hợp với Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực V kiểm tra thực tế việc trang bị máy phát FM đối với 6 xã, huyện An Lão để làm cơ sở cấp phép tần số tại 6 xã, huyện An Lão.

Hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật: “Triển khai ứng dụng công nghệ truyền thanh kỹ thuật số để cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở phường sử dụng công nghệ hữu tuyến, công nghệ vô tuyến tương tự FM trên địa bàn thành phố 2021 (Truyền thanh số) ” trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Rà soát, phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa Kế hoạch và các văn bản liên quan đến thuê dịch vụ “Hệ thống truy nhập Internet không dây miễn phí tại các khu nhà trọ của công nhân lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

Tổng hợp rà soát, cung cấp thông tin tình hình lắp đặt các trạm BTS tại trụ sở các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành trong tháng 05/2021: Số thuê bao điện thoại ước đạt 13.500 thuê bao; số thuê bao Internet ước đạt: 12.200 thuê bao. Tổng doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông ước đạt: 286 tỷ đồng.

Trình Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương thực hiện dự án giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) của Hải Phòng giai đoạn 2021-2025.

Tham mưu đề xuất triển khai nhiệm vụ sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và đề xuất nhu cầu giai đoạn 2021-2025; Đề xuất chủ trương triển khai Chính quyền số thành phố Hải Phòng. Tham mưu cho UBND thành phố triển khai theo Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 24/3/2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử ngày 10/3/2021; Đề xuất việc triển khai phần mềm quản lý khách lưu trú trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tập huấn triển khai phần mềm tổng hợp kết quả và trang thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biều Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng.

Văn bản xin ý kiến các đơn vị dự thảo Đề cương xây dựng Đề án thành phố thông minh tại Hải Phòng; Xin ý kiến dự thảo văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn;

Phối hợp Viettel khảo sát, lên phương án sơ đồ lắp đặt, bố trí thiết bị, kết nối để triển khai thí điểm Trung tâm điều hành thông minh.

Tổng hợp danh sách đề xuất danh mục các Dịch vụ công trực tuyến thực hiện thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công thành phố. Hỗ trợ Đồ Sơn thực hiện cập nhật hồ sơ trên hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Dự thảo nội dung cụ thể triển khai Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Tiếp thu giải trình Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố và Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng thành phố Hải Phòng.

Đề xuất Cục chứng thực số bảo mật thông tin về đề nghị cấp chứng thư số cá nhân theo danh sách đăng ký cấp mới chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trên sim điện thoại cho 52 cá nhân tại các Sở, ban ngành và quận, huyện.

Phối hợp với Sở Tư pháp về việc thẩm định hồ sơ Dự án số hóa Sổ hộ tịch lịch sử của thành phố Hải Phòng; Tham gia nội dung về việc bổ sung, làm rõ các thông tin Dự án đầu tư Số hóa sổ hộ tịch lịch sử thành phố.

Tham mưu văn bản Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng đến máy chủ thư điện tử Microsoft Exchange Server, đề nghị các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát hệ thống công nghệ thông tin và thực hiện các biện pháp phát hiện, ngăn chặn nguy cơ gây mất an toàn thông tin do lỗ hổng.

Chủ trì kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bưu chính đối với 04 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Công tác pháp chế: Thống nhất danh mục văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ; Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, khó khắn trong thực tiễn.

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ 01/4/2021 đến 12/5/2021.

Gửi kết quả xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Đề xuất nội dung rà soát quy định pháp luật liên quan đến khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19. Rà soát, kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp thành phố.

Công tác thông tin trên mạng: Làm việc, yêu cầu gỡ bỏ 02 vụ việc thông tin sai sự thật trên mạng về lãnh đạo thành phố và cấp căn cước công dân; Gỡ bỏ 02 bài viết có thông tin chưa chính xác trên mạng xã hội (Nhóm Hải Phòng FC và Fanpage Hải Phòng); Xử lý hai vụ việc thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Hoàn thành công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo - Đảng ủy khối các cơ quan thành phố xây dựng Fanpage của Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy khối (Fanpage: Sao Tháng Năm);

Thông báo kiểm tra trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với 07 cơ quan nhà nước đối với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính. Rà soát tình hình hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh Game online, internet tại các địa bàn một số quận, huyện trên địa bàn thành phố

Hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra Báo Hải Phòng; Văn bản mời Tạp chí Nhà Đầu tư làm việc về nội dung thông tin bài viết trên Chuyên trang Đầu tư tài chính.

Thực hiện xây dựng 02 báo cáo định kỳ, tham gia ý kiến đối với 08 văn bản dự thảo các Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, sở ban ngành địa phương…

Phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, tham gia Tổ công tác thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện phá khắc phục hậu quả đối với Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà tại Bãi Cát Dứa 1 thuộc phân khu phục hồi sinh thái biển Vườn Quốc gia Cát Bà.

Triển khai hoạt động biên tập, kiểm duyệt trên Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng, Fanpage Cổng tin tức: Tổng số tin bài đã kiểm duyệt, biên tập, xuất bản trên website Cổng tin tức là 97 bài viết, trong đó: Chủ đề Covid-19 (152 tin, bài); Chủ đề Bầu cử (41 tin, bài). Tổng số tin bài, video đã kiểm duyệt, biên tập, xuất bản trên Fanpage Cổng tin tức: 464 tin, video.

Công tác kế hoạch, tổng hợp: Tham mưu ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thông báo triển khai một số nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 177
  • Trong tuần: 5898
  • Tất cả: 3049454