Hoạt động thông tin - truyền thông tháng 2

Trong tháng 2 năm 2021, công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh đầy đủ, kịp thời trên các lĩnh vực; Theo dõi, xử lý phản hồi thông tin trên báo và mạng Internet tiếp tục được kiểm soát thường xuyên. Định hướng các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở đưa tin, tuyên truyền trong dịp Tết Tân Sửu 2021: Phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; vận động để người dân nâng cao nhận thức, tránh tâm lý lơ là, chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đẩy mạnh việc tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế… Đã có khoảng 1.200 tin, bài của các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền tích cực diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19; công tác phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện cách ly, giám sát, theo dõi y tế đối với những người liên quan đến ca bệnh mới ghi nhận tại tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh; Thông tin về thành lập các chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ và đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chốt… các thông tin được cập nhật chính xác, kịp thời, đầy đủ.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 03/2021.

Duy trì thực hiện tổng hợp thông tin báo chí, kịp thời ban hành văn bản gửi các đơn vị liên quan đề nghị kiểm tra, xác minh nội dung thông tin báo chí phản ánh. Ban hành: 04 báo cáo tổng hợp thông tin báo chí hàng tuần; 03 báo cáo tổng hợp thông tin báo chí và mạng Internet về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố; 03 báo cáo nhanh tổng hợp thông tin báo chí và mạng Internet về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong ngày; 01 văn bản đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn cung cấp bản sao Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025; 02 văn bản gửi 02 báo Vietnamnet, báo Đại đoàn kết về việc tuyên truyền về thành phố; 07 Giấy mời, mời các báo tham dự cuộc họp về kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện tuyên truyền về thành phố Hải Phòng.

Công tác tuyên truyền và thông tin cơ sở: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước và thành phố, ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử, Cổng tin tức thành phố, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền và đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp tài liệu tuyên truyền trên các lĩnh vực: tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố, về việc khai báo y tế đối với người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, phòng, chống dịch Cúm gia cầm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021…Hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố và các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng liên quan đến phòng, chống dịch; về chế độ, chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19; các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 tại địa phương. Tần suất phát sóng trung bình 03 lượt/ngày.

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền 03 chủ đề, nhiệm vụ: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV; Kết quả tuyên truyền chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Phòng cuối năm 2020 và dịp tết Nguyên Đán Tân sửu 2021; Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tháng 01 năm 2020.

Xây dựng và tổ chức triển khai 03 Kế hoạch tuyên truyền: Triển khai công tác thông tin cơ sở năm 2021; Thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021; Tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021. Ban hành 04 văn bản đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2021; Dự toán kinh phí năm 2021 cho Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Dự toán kinh phí tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND thành phố; Phối hợp tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2021.

Công tác Thông tin đối ngoại: Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tin bài báo chí nước ngoài viết về Hải Phòng; Văn bản đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng năm 2021.

Công tác Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử: Tổ chức cuộc họp với các đơn vị về việc bổ sung đối tượng áp dụng vào chuyên mục “Dân hỏi – Giám đốc Sở trả lời”; Văn bản đề nghị Sở Tài chính thẩm định kế hoạch đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng năm 2021.

Công tác Xuất bản - In, Phát hành: Thường xuyên rà soát, hướng dẫn hoạt động các cơ sở in, phát hành trên địa bàn thành phố, phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn các quận, huyện tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động photocopy tại địa bàn. Thẩm định và cấp phép theo đúng thẩm quyền, cụ thể: 35 giấy phép nhập khẩu tài liệu không kinh doanh; 02 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 01 tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in; 02 Giấy phép đăng ký sử dụng máy photo copy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo an toàn mạng lưới, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc tăng cao của nhân dân trong dịp Tết, không phát sinh các sự cố nghẽn hoặc đứt mạng viễn thông.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích. Sản lượng hồ sơ bưu chính công ích phát sinh trong tháng là hơn 1.212 hồ sơ. Tham mưu văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại hàng không Nội Bài tại thành phố Hải Phòng.

Công tác chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố: Văn bản gửi Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, phường Gia Viên, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và tiến hành xác minh thực tế phục vụ giải quyết đơn kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Bích Hằng và đề nghị các doanh nghiệp đưa cáp viễn thông vào gông theo quy định; Văn bản đề nghị triển khai một số nội dung theo Chương trình phối hợp giữa Viễn thông Hải Phòng và Sở Thông tin và Truyền thông. Tham mưu tổ chức Hội nghị báo cáo tình hình tiến độ di dời mạng cáp ngoại vi viễn thông tại Dự án đầu tư xây dựng Cầu rào.

Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống truy nhập Internet không dây miễn phí tại các chủ nhà trọ của công nhân lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Phối hợp với Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực V cấp phép tần số cho xã Tam Cường, Lý Học; Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện: Cát Hải, Vĩnh Bảo kiểm tra một số đơn vị có dấu hiệu vi phạm các quy định về tần số vô tuyến điện.

Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi “Ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông để cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2022”.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành trong tháng 01: Số thuê bao điện thoại ước giảm -3.500 thuê bao; số thuê bao Internet phát triển mới ước giảm: -1.200 thuê bao. Tổng doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông ước đạt: 294 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố: Duy trì, hỗ trợ các sở, ngành, quận huyện vận hành Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố, trong tháng 02/2021 tổng số hồ sơ đã nhận: 42.190 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã giải quyết: 42.064 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã trả: 38.330 hồ sơ. Thiết lập Hệ thống nhắn tin về phòng, chống dịch Covid-19 tại kênh thông tin “Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng” trên ứng dụng Zalo nhằm thông tin kịp thời, chính xác tới người dân trên địa bàn thành phố thông tin về bản tin nhanh sáng và tối của Tổ thông tin báo cáo công tác phòng, chống Covid-19 thành phố, ngoài ra là các thông tin đột xuất khác trong ngày. Tính đến ngày 17/02/2021, đã có 35 lượt thông tin được cung cấp tới người dân thành phố, với hàng chục nghìn lượt truy cập.

Duy trì vận hành, khai thác Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, đến nay hệ thống đã vận hành, khai thác hiệu quả tại 100% sở, ban, ngành, quận, huyện (kể cả huyện đảo Bạch Long Vỹ) và 100% xã, phường, thị trấn. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả vận hành, khai thác Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến các đơn vị, địa phương tháng 01/2021; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ đến năm 2020.

Báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai phần mềm họp trực tuyến và quản lý khách lưu trú trong phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản đề nghị UBND các quận, huyện đảm bảo kỹ thuật vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình thành phố phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; 02 Văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường triển khai các biện pháp nâng cao phòng, chống dịch Covid-19; Tổ chức họp với các cơ quan, đơn vị liên quan về đề xuất thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin đối với việc quản lý khách lưu trú và các dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Cát Hải; Báo cáo triển khai Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kết quả tham dự hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số; Triển khai 03 đường truyền phục vụ Hệ thống Hội nghị truyền hình thành phố; Kết nối Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia, Nền tảng chính quyền điện tử thành phố (LGSP).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng trong thời gian Đại hội Đảng lần thứ XIII và các dịp lễ, tết 2021; Cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên sản phẩm Fortiweb gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, kiểm tra; Tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả khảo sát hoạt động đảm bảo an toàn thông tin hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố.

Xây dựng phần mềm tổng hợp kết quả bầu cử, đề nghị Sở Nội vụ cung cấp thông tin, quy trình, biểu mẫu, yêu cầu phục vụ công tác xây dựng phần mềm tổng hợp kết quả bầu cử.

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận, huyện thực hiện thủ tục gia hạn chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước thành phố. Tổng hợp số liệu, tài liệu kiểm chứng từ các sở, ban, ngành, quận, huyện, hoàn thành việc tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của thành phố năm 2020; Tổng hợp số liệu Bộ chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, quận, huyện, cập nhật trên Hệ thống của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng thuyết minh và dự toán các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, gửi Sở Tài chính thẩm định; Phối hợp với Sở Tư pháp báo cáo kết quả xây dựng Đề án “Số hóa Sổ hộ tịch lịch sử thành phố Hải Phòng”.

Tham gia ý kiến về các nhiệm vụ: đề xuất chủ trương lập Đề án số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng; đề xuất bố trí vốn xây dựng phần mềm Quản lý đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; đề xuất điều chỉnh (lần 2) Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi” do Tổ chức SCI tài trợ của Sở Giáo dục và Đào tạo, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng; dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương”; dự thảo Quyết định phê duyệt triển khai đề án các hệ thống bảo vệ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước dùng mật mã đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử; dự thảo công văn triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và chấn chỉnh tồn tại trong thực hiện Đề án 896.

1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1150
  • Trong tuần: 7003
  • Tất cả: 3051278