Năm 2017: ngành thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng tiếp tục ổn định và phát triển

Năm 2017, ngành thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng vẫn tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ Thông tin vàTruyền thông và thành phố giao. Công tác chỉ đạo có nhiều đổi mới, sáng tạo, cụ thể, sâu sát và quyết liệt hơn. Tinh thần, thái độ, tác phong làm việc, ý thực tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường và phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực, nổi bật nhất là lĩnh vực quản lý báo chí và lĩnh vực công nghệ thông tin.

Về báo chí và xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở

Năm 2017, công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở được tăng cường, thường xuyên với nhiều giải pháp cụ thể:

- Lĩnh vực báo chí:Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí làm tốt vai trò là kênh thông tin, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Tập trung thông tin, tuyên truyền đầy đủ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước, chủ trương, chính sách của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủvà của thành phố.

Tham mưu UBND thành phố phê duyệt Đề cương “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố Hải Phòng đến năm 2025” và triển khai thuê tư vấn khảo sát, lập dự án Quy hoạch.

Giao ban báo chí được duy trì thường xuyên 1 tuần/lần bảo đảm nội dung ngày càng phong phú, thiết thực; Công tác phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước tại Hải Phòng đã đi vào nề nếp, có phát ngôn định kỳ và phát ngôn đột xuất trong trường hợp được đề nghị, yêu cầu. Việc chủ động cung cấp các thông tin chuẩn xác, công khai của cơ quan, đơn vị, địa phương đã góp phần định hướng thông tin báo chí, hạn chế tối đa tình trạng thông tin sai, thiếu trung thực ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội tại Hải Phòng thời gian qua.

Trong năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông liên tục rà soát, kiểm tra, có văn bản nhắc nhở và chấn chỉnh hoạt động tại các Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú theo đúng quy định của pháp luật; đặc biệt chú trọng kiểm tra việc thực hiện Luật Báo chí năm 2016. Đã chấm dứt hoạt động của 02 Văn phòng đại diện của Báo Kinh doanh và Pháp luật và Báo Công thương tại Hải Phòng.

- Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành:Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành tiếp tục góp phần giữ vững định hướng chính trị, ổn định xã hội, nâng cao dân trí và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng thành phố. Công tác quản lý nhà nước về Xuất bản, in, phát hành đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển của toàn Ngành.

Tham mưu UBND thành phố phê duyệt Đề cương “Quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và triển khai thuê tư vấn khảo sát, lập dự án Quy hoạch.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn thành phố: Hội sách đường phố; phát động cuộc thi “Viết về cuốn sách tôi yêu” thu hút 75 trường học tham gia với 5.500 bài dự thi... Đây là hoạt động có ý nghĩa, được cộng đồng đón nhận, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân thành phố, tạo động lực góp phần làm thay đổi nhận thức cộng đồng về văn hóa đọc, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

- Lĩnh vực Thông tin đối ngoại:Tổ chức thành công Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện đảo Bạch Long Vĩ năm 2017, thu hút gần 1.000 cán bộ, quân, dân huyện đảo, phóng viên các cơ quan báo chí và ngư dân các tỉnh thành khai thác trên ngư trường Vịnh Bắc bộ tham quan, tìm hiểu; thể hiện quan điểm, ý chí và niềm tự hào sâu sắc và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 14/2/2017 về triển khai công tác thông tin đối ngoại Hải Phòng năm 2017: Tổ chức lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại; Xây dựng hệ thống tư liệu và thư viện điện tử thông tin và tuyên truyền khu vực biển đảo; Hợp tác với các kênh truyền hình đối ngoại (VTV4; VTC10; VOV5) xây dựng và thực hiện chương trình thông tin, tuyên truyền, quảng bá về những tiềm năng kinh tế, lợi thế du lịch, chính sách thu hút đầu tư của thành phố.

Biên soạn và xuất bản Sổ tay Thông tin đối ngoại nhằm trang bị những nội dung kiến thức quản lý nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như nhận thức của đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Lĩnh vực tuyên truyền:Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện 20 Kế hoạch tuyên truyền các sự kiện, nhiệm vụ lớn của thành phố, đặc biệt là tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước thành phố năm 2017.Phát động Cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017  từ tháng 7/2017 trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử và hệ thống Đài Truyền thanh các quận, huyện; sau 5 tháng phát động, đã có 109 tác phẩm, trong đó 34 tác phẩm dự thi trên hệ thống phát thanh và 75 tác phẩm dự thi trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử thành phố.

Tổ chức 03 cuộc đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Xây dựng chính quyền điện tử thành phố, hướng tới xây dựng Hải Phòng thành thành phố thông minh” và “Ngành Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hải Phòng đối thoại với người dân, doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

Tổ chức các lớp tập huấn liên quan đến lĩnh vực báo chí, xuất bản, in và phát hành, các quy định của pháp luật về trang thông tin điện tử  cho đội ngũ cán bộ cơ sở các sở, quận, huyện, xã, phường, các đơn vị quan tâm...để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết về pháp luật.

Đây là các hoạt động được đánh giá là bước đổi mới, nâng cao chất lượng  trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính thành phố.

- Lĩnh vực Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử:Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật Quy định về việc quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Lĩnh vực Thông tin cơ sở:Tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở tại Hải Phòng. Tổ chức tập huấn công tác thông tin cơ sở cho Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Đài Truyền thanh các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

- Công tác thẩm định cấp phép theo thẩm quyền:Thẩm định và cấp 835 Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; 13 Giấy xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in; 81 Giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy Photocopy màu và máy in có chứ năng photocopy màu; 33 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 02 Giấy phép hoạt động in; 11 Giấy phép chế bản, in và gia công sau in cho nước ngoài; 04 Giấy phép xuất bản Bản tin; 03 Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; 04 văn bản đồng ý họp báo.

Về công nghệ thông tin:

Lĩnh vực công nghệ thông tin tiếp tục là động lực, hạ tầng cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố:

Đã hoàn thành Dự án cải tạo, nâng cấp Hội nghị truyền hình thành phố với 27 điểm cầu, tăng 11 điểm cầu so với trước đây, đặc biệt đã triển khai thành công tại điểm cầu huyện đảo Bạch Long Vĩ, bảo đảm chất lượng âm thanh và hình ảnh phục vụ các cuộc họp trực tuyến của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trong thời gian qua; Hoàn thành triển khai nâng cấp thiết bị phòng họp trực tuyến Chính phủ tại Trung tâm Hội nghị thành phố, bảo đảm phục vụ kịp thời các cuộc họp trực tuyến với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Hỗ trợ các sở, ngành, quận, huyện nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Xây Dựng, Tài nguyên và Môi trường; huyện Kiến Thụy và An Dương. Bổ sung nâng cấp hạ tầng Trung tâm dữ liệu thành phố, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin ngành Tài chính thành phố Hải Phòng. Điều tra cung cấp chỉ số ICT Hải Phòng năm 2017  báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Quyết định số 2574/QĐ-UBND, ngày 04/10/2017 về việc Ban hành Danh sách mã lĩnh vực hành chính, thủ tục hành chính phục vụ kết nối liên thông các hệ thống thông tin dùng chung, chuyên ngành của thành phố Hải Phòng

Triển khai phần mềm một cửa dùng chung tại 31 sở, ngành, quận, huyện và 212 xã, phường, trị trấn. Triển khai  gần 400 dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 theo danh mục DVC trực tuyến mức độ 3, 4 theo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch của thành phố năm 2017.

Tiếp tục, phối hợp triển khai thí điểm Mô hình Chính quyền điện tử quận Hồng Bàng, quận Ngô Quyền theo Quyết định phê duyệt đề án của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Phối hợp Thành đoàn tổ chức Hội thi tin học dành cho khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố 2017.

Triển khai hoạt động Ban chỉ đạo CNTT thành phố năm 2017: Tham gia Đoàn Công tác của Ban chỉ đạo CNTT dự Hội thảo tại Lào Cai; trao đổi và ký hợp tác về Quy chế phối hợp về bảo đảm an toàn thông tin mạng giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Cục Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng. Phối hợp với tập đoàn FPT triển khai xây dựng dự án ”Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng”.

Tổ chức thành công diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ, diễn tập tình huống tin tặc tấn công mạng năm 2017.

 Về bưu chính, viễn thông

Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông tiếp tục được quan tâm trên cơ sở tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Bưu chính:Triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 1829/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.Phối hợp với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) triển khai thí điểm kết nối mạng thông tin Bưu điện với hệ thống một cửa điện tử tại Sở Thông tin và Truyền thông; các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Đồ Sơn, Sở Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ. Năm 2017 có hơn93.000 hồ sơ, thủ tục hành chính đã được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản số 7029/UBND-VX ngày 16/10/2017 về việc triển khai Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Mạng Bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác các dịch vụ bưu chính,bảo đảm an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm.

Hoàn thành Điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí tại một số bưu cục cấp 3 và 01 bưu cục cấp 1 thuộc mạng Bưu chính công cộng.

Thẩm định 05 văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hoàn thành Tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 của Việt Nam (năm 2017) trên địa bàn thành phố. Thành phố Hải Phòng có 04 giải: Trong đó có 01 giải khuyến khích, 03 giải cây bút triển vọng.

* Viễn thông:

Hệ thống mạng viễn thông và internet với công nghệ hiện đại được mở rộng về quy mô với thông lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao; vùng phục vụ đã phát triển rộng khắp đến tất cả các xã, phường, thị trấn. Dịch vụ viễn thông phát triển với nhiều loại hình phong phú và đa dạng, tạo ra môi trường cạnh tranh mạnh mẽ; chất lượng các dịch vụ viễn thông liên tục được cải thiện, đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. 100% khu vực dân cư được phủ sóng thông tin di động 3G. Hiện nay, các doanh nghiệp đã triển khai hạ tầng và cung cấp dịch vụ 4G trên địa bàn thành phố.Năm 2017, doanh thu bưu chính, viễn thông ước đạt 3.700 tỷ đồng.

Triển khai Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp tại địa bàn thành phố; Kế hoạch chuyển đổi trạm BTS.

Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện Thông tư 35/2017/TT-BTTTT ngày 23/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số.Chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp rà soát, ký hợp đồng triển khai điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền giao kết hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung theo quy định của Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017.

Phối hợp thanh kiểm tra việc thu hồi sim rác của các 05 doanh nghiệp viễn thông (VNPT Hải Phòng, Mobifone thành phố Hải Phòng, Viettel Hải Phòng, Vietnamobile, Gtel) trên địa bàn thành phố;

Chủ trì, phối hợp với  UBND Lê Chân, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn thành phố tổ chức chỉnh trang cáp viễn thông tại 18 tuyến đườngtrên địa bàn quận Lê Chân.

Xem xét, xác nhận các đối tượng được hưởng hỗ trợ viễn thông công ích. Xây dựng và triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2017 - 2020; phối hợp chỉ đạo bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các kỳ thi; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc thông tin thông suốt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai của thành phố.

Phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 5 cấp phép Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện: 38 tàu cá, 48 Đài truyền thanh không dây. Khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn thành phố.

Phối hợp cùng các ngành, địa phương triển khai xây dựng nông thông mới, năm 2017 có 21 xã được công nhật đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác thanh, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo

Năm 2017, Sở đã chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành 08 cuộc thanh tra, 55 cuộc kiểm tra đối với 79 tổ chức, cá nhân; 13 đơn vị bị xử phạt hành chính, tổng số tiền xử phạt hành chính gần 200 triệu. Công tác tiếp dân được Sở duy trì theo đúng quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

 


1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 322
  • Trong tuần: 3670
  • Tất cả: 3140669