Hoạt động ngành thông tin và truyền thông tháng 11/2017

Trong tháng 11/2017, công tác tham mưu quản lý nhà nước về  báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh. Cụ thể như sau:

Lĩnh vực Bưu chính,Viễn thông:

-           Triển khai Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật thụ động đến năm 2020, định hướng đến năm 2025: Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp; xem xét thẩm định hồ sơ theo quy định.

-           Khảo sát hiện trạng hạ tầng trạm BTS trên địa bàn thành phố. Tổng hợp, phân tích xử lý số liệu các trạm BTS theo cấp quản lý (xã, phường, thị trấn, quận, huyện) chủng loại cột ăng ten (A1a, A1b, A2a, A2b, A2c). Lập danh mục các trạm BTS có cột ăng ten loại A2a thuộc các tuyến đường, khu vực quy hoạch lắp đặt cột ăng ten loại A1.

-           Cùng Sở Xây dựng tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt triển khai thí điểm hệ thống trạm BTS thân thiện môi trường kết hợp với điểm thông tin đa năng cho mạng Viettel và mạng Mobifone trên địa bàn thành phố.

-           Triển khai Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 28/3/2017 của Ban Chỉ đạo chỉnh trang, ngầm hóa cáp thông tin thành phố về việc tổ chức chỉnh trang hệ thống cáp thông tin khu vực đô thị thành phố Hải Phòng năm 2017. Thực hiện chỉnh trang 11 tuyến đường còn lại tại quận Lê Chân và 20 tuyến đường tại quận Hồng Bàng.

-           Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện hiệp thương giá thuê dịch vụ ngầm hóa cáp viễn thông báo cáo UBND thành phố.

-           Làm việc với một số đơn vị xây hạ tầng ngầm cáp viễn thông để tham mưu thành phố giao một số đơn vị thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông năm 2018.

-           Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giao Sở.

-           Phát động Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 47 (2018) trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

-Tổng hợp số liệu các điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Lĩnh vực công nghệ thông tin:

- Công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tháng 10/2017 của các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục thực hiện quản lý nhiệm vụ Xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ doanh nghiệp” theo quy định.

- Lập, trình thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT đối với việc triển khai phần mềm 1 cửa điện tử và danh mục 353 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong các cơ quan nhà nước thành phố.

- Tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư dự án xây dựng Chính quyền điện tử thành phố.

- Triển khai các nhiệm vụ được phân công trong danh mục nhiệm vụ sử dụng nguồn sự nghiệp phát triển công nghệ thông tin thành phố năm 2017.

Lĩnh vực Báo chí và Xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền các chương trình, kế hoạch, sự kiện lớn của đất nước và thành phố.

- Tiếp tục triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố Hải Phòng đến năm 2025; Triển khai Quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2017 theo Chương trình hành động của UBND thành phố giai đoạn 2013-2020: Phát hành sách ảnh song ngữ Việt – Anh “Hải Phòng nhìn từ biển”; khai trương Cổng Thông tin điện tử lưu trữ cơ sở dữ liệu biển đảo thành phố Hải Phòng…

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật: Quy định về việc quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở tại Hải Phòng; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

- Xây dựng Chiến lược truyền thông quảng bá về thành phố Hải Phòng.


1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 727
  • Trong tuần: 3995
  • Tất cả: 3126411