Hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông tháng 10/2017

Trong tháng 10/2017, công tác tham mưu quản lý nhà nước về  báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại được tăng cường. Công tác tuyên chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Hội Nhà báo thành phố chất lượng các cuộc giao ban báo chí hàng tháng ngày càng được nâng lên,  góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả trong công tác định hướng tuyên truyền và quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn. Hình thức cung cấp thông tin và tổ chức cho đội ngũ phóng viên báo chí đi thực tế tại cơ sở, đã tạo cho báo chí nhiều cơ hội tiếp cận các nguồn thông tin rộng rãi, phản ánh khách quan và trung thực về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như tất cả các lĩnh vực hoạt động của thành phố. Các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn thành phố, các vấn đề nóng và phức tạp được tổ chức họp báo, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Lĩnh vực bưu chính, viễn thông:

Tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản số 7029/UBND-VX ngày  16/10/2017 về việc triển khai thực hiện quyết định số  55/2016/QĐ-TTg ngày  26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Phối hợp triển khai thí điểm kết nối mạng thông tin phục vụ triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng chính quyền điện tử và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thành phố Hải Phòng thực hiện trong quý IV năm 2017 và giai đoạn 2018 – 2020.

Tham mưu dự thảo Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông.

Làm việc với Vietel về việc ngầm hóa cáp viễn thông tại một số tuyến đường.

Phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành giải quyết việc xây dựng hệ thống trạm thông tin đa năng thân thiện với Môi trường của MobiFone và Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.

Xem xét, thẩm định hồ sơ Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Công ty Cổ phần viễn thông di động Vietnamobile; Kế hoạch chuyển đổi thuê bao truyền hình cáp sử dụng tín hiệu truyền hình tương tự sang tín hiệu số của Công ty cổ phần điện tử tin học viễn thông.

Lĩnh vực công nghệ thông tin:

Cung cấp thông tin công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tháng 9/2017.

Tổ chức Đoàn công tác của Ban chỉ đạo CNTT thành phố dự Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT lần thứ XXI năm 2017 tại Lào Cai.

Tham mưu UBND thành phố ban hành danh mục mã số lĩnh vực, thủ tục hành chính trong các cơ quan nhà nước thành phố phục vụ việc kết nối, liên thông phần mềm 1 cửa điện tử các đơn vị lên Cổng dịch vụ công thành phố.

Hoàn thành xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ doanh nghiệp” theo chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 4756/UBND-DN ngày 04/8/2017.

Tổng hợp quy mô, phạm vi triển khai, thực hiện thủ tục thuê dịch vụ CNTT đối với việc triển khai phần mềm 1 cửa điện tử và danh mục 353 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong các cơ quan nhà nước thành phố.

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án Dự án xây dựng Chính quyền điện tử thành phố.

Lĩnh vực báo chí và xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại

Lĩnh vực báo chí: Giao ban báo chí được duy trì thường xuyên và từng bước có đổi mới, nội dung ngày càng phong phú, thiết thực; trong giao ban báo chí đã tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về Lễ hội chọi trâu; về hoạt động của ngành Thuế thành phố từ đầu năm đến nay; về tình hình kinh tế - xã hội huyện Tiên Lãng; về hoạt động của ngành Xây dựng; Thông tin của Ngành giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện các công việc xây dựng “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố Hải Phòng đến năm 2025”. Tham mưu với UBND TP tổ chức cung cấp thông tin về Dự án cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ; định hướng thông tin.

Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành: Triển khai các công việc xây dựng Quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”: Phê duyệt kết quả Chỉ định thầu gói thầu xây dựng Quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Tổ chức Lớp tập huấn Hội nghị tập huấn các quy định của pháp luật về Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành cho cán bộ các Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện, đại diện lãnh đạo các Nhà Xuất bản, các cơ sở in, cơ sở photocopy trên địa bàn thành phố.

            Tổ chức họp với Nhà Xuất bản Hải Phòng về việc rà sát sắp xếp rà soát, sắp xếp lại Nhà Xuất bản Hải Phòng bảo đảm phù hợp, hiệu quả theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 3298/UBND – VX.

 Lĩnh vực Thông tin đối ngoại:     Triển khai gói thầu xuất bản ẩn phẩm song ngữ về biển đảo: “Hải Phòng - nhìn từ biển”. Ký hợp đồng hợp tác với các kênh truyền hình đối ngoại (VTV4; VTC10; VOV5) xây dựng và thực hiện chương trình thông tin, tuyên truyền, quảng bá về những tiềm năng kinh tế, lợi thế du lịch, chính sách thu hút đầu tư của thành phố.

            Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành KH đy mnh công tác thông tin, tuyên truyn v các s kin hội nhập quốc tế nổi bật tại thành phố Hải Phòng giai đon 2017 – 2020; xin ý kiến chủ trương xuất bản xuất bản ấn phẩm “Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng” .

Lĩnh vực tuyên truyền: Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về APEC Việt Nam 2017, công tác đầu tranh chống buôn lậu thuốc lá, xây dựng Khu đô thị Bắc sông Cấm, tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017...

Tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử thành phố với Sở Lao động Thương binh Xã hội về chủ đề “Ngành Lao động –Thương binh và Xã hội đưa chính sách vào cuộc sống”.

Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền phòng chống mua bán người giai đoạn 2017 – 2020.

            Lĩnh vực Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình: Tổ chức tư vấn nội bộ; dự thảo Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở; Quy định quản lý quản lý hoạt động của trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  Công tác thẩm định cấp phép theo thẩm quyền: Thẩm định và cấp 65 Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; 01 Giấy xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in; 08 Giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy Photocopy màu và máy in có chứ năng photocopy màu; 04 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 02 Giấy phép hoạt động in; 01 Giấy phép in và gia công sau in cho nước ngoài; Cấp phép Văn phòng đại diện Tạp chí vận tải ô tô.

Công tác thanh, kiểm tra

Thanh tra Sở đã chủ trì, phối hợp triển khai 02 cuộc thanh tra, 03 cuộc kiểm tra đối với 10 tổ chức, cá nhân và các công việc khác. Tổng số tiền xử phạt hành chính 4 triệu đồng.

 

 


1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 745
  • Trong tuần: 4013
  • Tất cả: 3126429