Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2017 ngành thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước và thành phố.

Tham mưu UBND thành phố thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại các bộ ngành, địa phương           năm 2017. Xây dựng danh mục mã số lĩnh vực, thủ tục hành chính cho các cơ quan nhà nước thành phố phục vụ việc kết nối, liên thông phần mềm 1 cửa điện tử các đơn vị lên Cổng dịch vụ công thành phố.

Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tổ chức triển khai phương án phòng, chống và phương án ứng cứu thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ việc phòng chống cơn bão số 2.

Phi hp vi y ban nhân quận Lê Chân di chuyn h thng cáp thông tin để gii phóng mt bng  phục vụ d án công viên cây xanh Tam Bc.

1. Về thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước

1.1. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông

-  Việc phòng chống cơn bão số 2 năm 2017: Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tổ chức triển khai phương án phòng, chống và phương án ứng cứu thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp. Ưu tiên tổ chức gia cố lại nhà trạm, các tuyến truyền dẫn, cột ăng ten và mạng ngoại vi. Bổ sung kịp thời các thiết bị, vật tư dự phòng cho mạng lưới bưu chính, viễn thông.

- Ch trì, phi hp vi y ban nhân quận Lê Chân di chuyn h thng cáp thông tin để gii phóng mt bng  phục vụ d án công viên cây xanh Tam Bc.

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoch h tng k thut vin thông th động thành ph Hi Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (trong 06 tháng cui năm 2017).

- Tiếp tc trin khai Kế hoch chnh trang h thng cáp thông tin đô th thành ph Hi Phòng năm 2017: chnh trang cáp ti 8 tuyến đường thuộc phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.

1.2. Lĩnh vực công nghệ thông tin

- Triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình thành phố Hải Phòng.

- Báo cáo về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông thành phố Hải Phòng năm 2017 (ICT Hải Phòng năm 2017).

- Báo cáo đề xuất UBND thành phố về việc thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại các bộ ngành, địa phương năm 2017.

- Xây dựng danh mục mã số lĩnh vực, thủ tục hành chính cho các cơ quan nhà nước thành phố phục vụ việc kết nối, liên thông phần mềm 1 cửa điện tử các đơn vị lên Cổng dịch vụ công thành phố.

1.3. Lĩnh vực báo chí và xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở

- Tham mưu Thường trực Thành ủy và UBND thành phố về việc tổ chức thăm, tiếp xúc báo chí nhân dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017).

-Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Danh sách Người phát ngôn của các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử thành phố.

- Trình UBND thành phố về việc quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quy chế về việc quản lý hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động báo chí 6 tháng đầu năm 2017.

- Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017. Tuyên truyền và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2017; tuyên truyền về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn liền với xây dựng nông thôn mới;…

- Về vụ việc tại Lễ hội chọi trâu truyền thống quận Đồ Sơn: Ngày 01/7/2017, tại vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu truyền thống quận Đồ Sơn, xảy ra sự cố đáng tiếc dẫn đến cái chết của chủ trâu số18 là ông Đinh Xuân Hướng, phường Vạn Hương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND quận Đồ Sơn, Ban Tổ chức Lễ hội cung cấp thông tin về vụ việc đến các cơ quan báo chí.

- Xây dựng Quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thẩm định và cấp 60 Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; 02 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 02 giấy xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in.

1.4. Công tác thanh, kiểm tra

Thanh tra Sở đã chủ trì, phối hợp triển khai 01 cuộc thanh tra, 01 cuộc kiểm tra đối với 02 đơn vị; tổng số tiền xử phạt hành chính: 26 triệu đồng.

2. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành

Trong tháng 7 năm 2017, số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 1.750 thuê bao, số thuê bao Internet phát triển mới ước đạt 3.700 thuê bao.

3. Về thực hiện chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”

Hoạt động báo chí trên địa bàn Hải Phòng tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của thành phố, tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Trung ương và thành phố, đặc biệt là chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Các cơ quan báo chí đã tăng thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục, với nội dung tin, bài kịp thời phong phú, đa dạng, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

- Việc triển khai các dự án theo Đề án xây dựng chính quyền điện tử thành phố còn chậm tiến độ, do việc bố trí nguồn vốn còn hạn chế.

1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 399
  • Trong tuần: 3667
  • Tất cả: 3126083