Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2017 ngành thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước và thành phố. Tuyên truyền về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017. Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam trên địa bàn thành phố; tổ chức chấm thi, trao giải và tổng kết cuộc thi Viết về “Cuốn sách tôi yêu”, thu hút 75 trường tham gia với 5.500 bài dự thi.

 Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các kỳ thi, Lễ hội lớn trên địa bàn thành phố. Triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tổ chức khai trương Cng dch v công thành ph Hi Phòng; đối thoại trực tuyến giữa Sở Thông tin và Truyền thông với các tổ chức và công dân với chủ đề “Xây dựng chính quyền điện tử thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng thành phố thông minh”. Triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình thành phố Hải Phòng.

1. Về thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước

1.1. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông

- Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các kỳ thi, Lễ hội lớn trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác chỉnh trang cáp thông tại một số tuyến đường trên địa bàn quận Lê Chân.

- Tham gia Hội nghị triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, khảo sát hiện trạng Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2017.

1.2. Lĩnh vực công nghệ thông tin

- Báo cáo UBND thành ph vic cung cp thông tin công khai tiến độ gii quyết h sơ trên Cng thông tin đin t Chính ph tháng 4/2017.

- Khai trương Cng dch v công thành ph Hi Phòng. Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Sở Thông tin và Truyền thông với các tổ chức và công dân với chủ đề “Xây dựng chính quyền điện tử thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng thành phố thông minh”.

- Triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình thành phố Hải Phòng.

- Lập báo cáo xin chủ trương của thành phố về Dự án cơ sở dữ liệu; Hệ thống Một cửa điện tử thành phố.

- Thực hiện đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2016 trong lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính đối với các sở, ban, ngành, quận, huyện.

1.3. Lĩnh vực báo chí và xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở

- Tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 2 tuần/lần.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2017. Đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố hỗ trợ tuyên truyền về Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng thông qua hình thức đặt banner liên kết đến Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng. Chỉ đạo tuyên truyền chương trình khám nhân đạo miễn phí cho bệnh nhi tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng; tuyên truyền các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em; Hội thao lực lượng công an nhân dân năm 2017 tại Hải Phòng.

 - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam trên địa bàn thành phố: Tổ chức Hội sách với sự tham gia của 2 Nhà Xuất bản và 6 cơ sở phát hành tại khuôn viên Trung tâm Triển lãm sau tượng đài Nữ tướng Lê Chân từ ngày 21-23/4/2017; Tổ chức chấm thi, trao giải và tổng kết cuộc thi Viết về “Cuốn sách tôi yêu”, cuộc thi thu hút 75 trường tham gia với 5.500 bài dự thi.

- Xây dựng và triển khai  Kế hoạch xuất bản cuốn sách ảnh song ngữ “Hải Phòng - Nhìn từ biền”; Kế hoạch về việc Thông tin, tuyên truyền thực hiện kết hợp công tác ngoại giao văn hóa với công tác xúc tiến du lịch năm 2017 của thành phố Hải Phòng.

Thẩm định và cấp 35 Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; 02 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 03 giấy xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in.

1.4. Công tác thanh, kiểm tra

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực truyền hình trả tiền.

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và quản lý thuê bao di động trả trước đối với 03 đơn vị.

- Xử lý vi phạm hoạt động thông tin trên mạng đối với 01 cá nhân.

2. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành

Trong tháng 5 năm 2017, số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 1.800 thuê bao, số thuê bao Internet phát triển mới ước đạt 3.750 thuê bao.

3. Về thực hiện chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”

Hoạt động báo chí trên địa bàn Hải Phòng tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của thành phố, tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Trung ương và thành phố, đặc biệt là chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Các cơ quan báo chí đã tăng thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục, với nội dung tin, bài kịp thời phong phú, đa dạng, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

- Việc triển khai các dự án theo Đề án xây dựng chính quyền điện tử thành phố còn chậm tiến độ, do việc bố trí nguồn vốn còn hạn chế.

1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 538
  • Trong tuần: 3806
  • Tất cả: 3126222