Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2017 ngành thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước và thành phố. Tham mưu UBND thành phố phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện đảo Bạch Long Vĩ; tổ chức Họp báo tuyên truyền Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2017. Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21-4; tổ chức Hội sách đường phố và cuộc thi “Viết về cuốn sách tôi yêu” với sự tham gia của trên 5.000 tác giả.

Tổ chức ra quân chỉnh trang hệ thống cáp thông tin khu vực đô thị thành phố. Trong tháng 4 đã triển khai và hoàn thành tại một số tuyến phố thuộc địa bàn quận Lê Chân.

Tham mưu UBND thành phố họp Ban chỉ đạo công nghệ thông tin thành phố để triển khai nhiệm vụ năm 2017, trong đó tập trung vào mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử thành phố. Đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2016 trong lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính đối với các sở, ban, ngành, quận, huyện. Xây dựng Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo một số sở, ngành, UBND quận, huyện và các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử thành phố năm 2017.

Triển khai công tác thông tin tuyên truyền về kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại giai đoạn 2 theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phối hợp với Viettel Hải Phòng khai trương dịch vụ 4G trên toàn địa bàn thành phố.

1. Về thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước:

1.1. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông

- Tổ chức ra quân chỉnh trang hệ thống cáp thông tin khu vực đô thị thành phố Hải Phòng.

- Làm việc với UBND huyện Cát Hải về việc nâng cao công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn các huyện thực hiện tiêu chí của ngành thông tin và truyền thông trong  Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2020.

- Xây dựng Phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai, bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2017-2020.

- Triển khai công tác thông tin tuyên truyền về kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại giai đoạn 2, theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

1.2. Lĩnh vực công nghệ thông tin

- Tham mưu UBND thành phố tổ chức họp Ban chỉ đạo công nghệ thông tin thành phố để triển khai nhiệm vụ năm 2017.

- Tiếp tục triển khai Đề án chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng.

- Triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình thành phố Hải Phòng.

- Báo cáo UBND thành phố việc cung cấp thông tin công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tháng 3/2017 của các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố. Báo cáo UBND thành phố về hiện trạng camera phòng họp trực tuyến Chính phủ tại Trung tâm Hội nghị thành phố.

- Thực hiện đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2016 trong lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính đối với các sở, ban, ngành, quận, huyện.

- Phối hợp với Vụ Công nghệ thông tin khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.

1.3. Lĩnh vực báo chí và xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở

- Tham mưu UBND thành phố phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.

- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Họp báo tuyên truyền Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2017.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017 và Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2017.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21-4: Lễ hội Đường phố sách Hải Phòng năm 2017; Phát động cuộc thi “Viết về cuốn sách tôi yêu”.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo một số sở, ngành, UBND quận, huyện và các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử thành phố năm 2017.

1.4. Công tác thanh, kiểm tra

- Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V tiến hành kiểm tra việc sử dụng thiết bị và tần số vô tuyến điện đối với 01 đơn vị.

- Chủ trì kiểm tra việc sử dụng thiết bị và tần số vô tuyến điện đối với 05 đơn vị trên địa bàn thành phố.

- Xử lý vi phạm hoạt động thông tin trên mạng theo văn bản đề nghị phối hợp của Phòng An ninh Kinh tế - Công an thành phố đối với 01 cá nhân.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực truyền hình trả tiền theo Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2017.

2. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành

Trong tháng 4 năm 2017, số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 1.750 thuê bao, số thuê bao Internet phát triển mới ước đạt 3.750 thuê bao.

3. Về thực hiện chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”

Hoạt động báo chí trên địa bàn Hải Phòng tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của thành phố, tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Trung ương và thành phố, đặc biệt là chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Các cơ quan báo chí đã tăng thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục, với nội dung tin, bài kịp thời phong phú, đa dạng, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

- Công tác ngầm hóa và chỉnh trang hệ thống cáp thông tin trên địa bàn thành phố triển khai còn chậm.

- Việc triển khai các dự án theo Đề án xây dựng chính quyền điện tử thành phố còn chậm tiến độ, do việc bố trí nguồn vốn còn hạn chế.

1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 485
  • Trong tuần: 3753
  • Tất cả: 3126169