Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2017 ngành thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước và thành phố, đặc biệt là tuyên truyền các hoạt động vui Tết, đón Xuân 2017 văn minh, an toàn, tiết kiệm; tuyên truyền 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền về việc tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa Anh Đào tại Hải Phòng;…

Tham mưu UBND thành phố phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện đảo Bạch Long Vĩ vào cuối tháng 3 năm 2017. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định. Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2017 – 2020. Hướng dẫn các sở, ngành, quận huyện tiếp tục triển khai Đề án chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng.  Xây dựng danh mục nhiệm vụ sử dụng nguồn sự nghiệp phát triển công nghệ thông tin thành phố năm 2017. Xây dựng Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố Hải Phòng đến năm 2025; Quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tổ chức giao ban quận, huyện về công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tại huyện Kiến Thụy.

1. Về thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước:

1.1. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông

- Xây dựng Kế hoạch chỉnh trang cáp thông tin khu vực đô thị thành phố năm 2017.

- Xây dựng Phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2017 – 2020.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định.

1.2. Lĩnh vực công nghệ thông tin

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin thành phố năm 2017.

- Hướng dẫn các sở, ngành, quận huyện tiếp tục triển khai Đề án chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng.

- Xây dựng danh mục nhiệm vụ sử dụng nguồn sự nghiệp phát triển công nghệ thông tin thành phố năm 2017.

- Tham mưu UBND thành phố Báo cáo Văn phòng Chính phủ tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong năm 2016 và đăng ký Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện trong năm 2017.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng về việc cung cấp thông tin công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ của các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố.

- Làm việc với Thành đoàn Hải Phòng triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tin học cho cán bộ công chức trẻ.

- Tổ chức khai trương phần mềm một cửa điện tử tại quận; khai trương 18 Cổng thông tin điện tử cấp 3 của huyện Kiến Thụy.

- Báo cáo UBND thành phố kết quả đánh giá thực hiện thí điểm chính quyền điện tử 02 quận Hồng Bàng và Ngô Quyền.

1.3. Lĩnh vực báo chí và xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tập trung tuyên truyền các hoạt động vui Tết, đón Xuân 2017; tuyên truyền 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; phòng, chống ma túy; kiểm soát trọng tải phương tiện giao thông; tuyên truyền về việc tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa Anh Đào tại Hải Phòng;…

- Tham mưu UBND thành phố phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện đảo Bạch Long Vĩ vào cuối tháng 3/2017.

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 14/02/2017 về công tác thông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng năm 2017; Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí dự án "Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố Hải Phòng đến năm 2025"; Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí dự án Quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 03/3/2017 về việc  tổ chức Ngày Sách Việt Nam (21/4) năm 2017.

- Phối hợp thẩm định, báo cáo UBND thành phố về Đề án sản xuất kênh chương trình THP2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

- Tham mưu UBND thành phố Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI và Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư khoá X về công tác thông tin đối ngoại.

- Triển khai thực hiện Đề án truyền thông đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2017.

- Tổ chức giao ban báo chí hàng tháng và cung cấp thông tin cho báo chí.

1.4. Công tác thanh, kiểm tra

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý thuê bao di động trả trước đối với một số tổ chức, cá nhân kinh doanh, phân phối SIM thuê bao di động trả trước trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện đối với 14 đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Thanh tra 02 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

2. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành

- Số thuê bao điện thoại phát triển mới trong tháng 3/2017 ước đạt 1.500 thuê bao, nâng  tổng số thuê  bao điện thoại phát triển mới trong 3 tháng đầu năm năm 2017 ước đạt 7.500 thuê bao.

- Số thuê bao Internet phát triển mới tháng 3/2017 ước đạt 3.500 thuê bao, nâng tổng số thuê bao trong 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 12.000 thuê bao.

3. Về thực hiện chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”

Hoạt động báo chí trên địa bàn Hải Phòng tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của thành phố, tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Trung ương và thành phố, đặc biệt là chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Các cơ quan báo chí đã tăng thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục, với nội dung tin, bài kịp thời phong phú, đa dạng, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Trình UBND thành phố về việc xuất bản cuốn sách ảnh song ngữ về biển đảo Hải Phòng làm sản phẩm thông tin đối ngoại, phục vụ công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại và quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư thành phố năm 2017.

1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 408
  • Trong tuần: 3676
  • Tất cả: 3126092