Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2017 ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Một số hoạt động nổi bật

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước và thành phố, đặc biệt là tuyên truyền các hoạt động vui Tết, đón Xuân 2017 trên địa bàn thành phố văn minh, an toàn, tiết kiệm; tuyên truyền 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...  Phối hợp với Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng UBND, Văn phòng HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tham mưu UBND thành phố về việc phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm bản đồ và trình bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện đảo Bạch Long Vĩ năm 2017. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định. Báo cáo UBND thành phố về việc đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chính quyền điện tử 02 quận Hồng Bàng và Ngô Quyền. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý thuê bao di động trả trước đối với một số tổ chức, cá nhân  kinh doanh, phân phối SIM thuê bao di động trả trước trên địa bàn thành phố.

1. Về thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước:

1.1. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu – 2017.

- Xây dựng Kế hoạch chỉnh trang các mạng cáp thông tin khu vực đô thị thành phố Hải Phòng năm 2017. Tiếp tục phối hợp với công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và các doanh nghiệp viễn thông thực hiện chỉnh trang cáp thông tin tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục triển khai Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật thụ động đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

- Ban hành văn bản đề nghị UBND các quận, huyện; Cổng thông tin điện tử thành phố; các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định.

1.2. Lĩnh vực công nghệ thông tin

- Báo cáo UBND thành phố về việc đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chính quyền điện tử 02 quận Hồng Bàng và Ngô Quyền.

- Đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện việc cung cấp thông tin công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ theo chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 310/UBND-VX ngày 19/01/2017.

- Tham mưu UBND thành phố báo cáo Văn phòng Chính phủ tình hình thực hiệc dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong năm 2017.

- Tập trung đào tạo kỹ năng sử dụng phần mềm một cửa điện tử cho CBCCVC và người dân quận Đồ Sơn; chuẩn bị khai trương hệ thống phần mềm trên, làm cơ sở triển khai trên diện rộng.

1.3. Lĩnh vực báo chí và xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở

- Tổ chức giao ban báo chí.

- Tham mưu UBND thành phố về việc phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm bản đồ và trình bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện đảo Bạch Long Vĩ năm 2017.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống Đài truyền thanh quận, huyện tập trung tuyên truyền các hoạt động vui Tết, đón Xuân 2017 văn minh, an toàn, tiết kiệm; tuyên truyền 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Phối hợp với Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng UBND thành phố, Văn phòng HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

1.4. Công tác thanh, kiểm tra

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý thuê bao di động trả trước đối với một số tổ chức, cá nhân (không bao gồm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông) kinh doanh, phân phối SIM thuê bao di động trả trước trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số Khu vực V tiến hành kiểm tra việc sử dụng thiết bị và tần số vô tuyến điện đối với 03 đơn vị.

2. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành

Trong tháng 02 năm 2017, số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 2.000 thuê bao, số thuê bao Internet phát triển mới ước đạt 3.500 thuê bao.

3. Về thực hiện chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Hoạt động báo chí trên địa bàn Hải Phòng tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của thành phố, tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Trung ương và thành phố vào cuộc sống; đặc biệt là chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Các cơ quan báo chí đã tăng thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục, với nội dung tin, bài kịp thời phong phú, đa dạng, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. 

1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 729
  • Trong tuần: 3997
  • Tất cả: 3126413