Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2017 ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Một số hoạt động nổi bật

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước và thành phố, đặc biệt là tuyên truyền chuẩn bị các hoạt động vui Tết, đón Xuân 2017 của thành phố văn minh, an toàn, tiết kiệm; tuyên truyền 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam... Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu – 2017. Tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với người dân và doanh nghiệp về chủ đề “Ngành tài nguyên và môi trường Hải Phòng đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị tổ chức triển lãm và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại huyện đảo Bạch Long Vĩ. Xây dựng danh mục nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2017.  Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý thuê bao di động trả trước đối với một số tổ chức, cá nhân kinh doanh, phân phối SIM thuê bao di động trả trước trên địa bàn thành phố.

1. Về thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước:

1.1. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu – 2017.

- Tiếp tục phối hợp với công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và các doanh nghiệp viễn thông thực hiện chỉnh trang cáp thông tin tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố xây dựng quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của đơn vị.

- Phối hợp kiểm tra công tác thu hồi sim rác tại các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố.

1.2. Lĩnh vực công nghệ thông tin

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo công nghệ thông tin thành phố năm 2017.

- Xây dựng danh mục nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2017.

- Tham mưu Dự thảo Báo cáo của UBND thành phố về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước của thành phố Hải Phòng năm 2016 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

1.3. Lĩnh vực báo chí và xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở

- Tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 01/2017.

- Tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với người dân và doanh nghiệp về chủ đề “Ngành tài nguyên và môi trường Hải Phòng đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

- Trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2017.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị tổ chức triển lãm và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.

- Báo cáo, đề xuất UBND thành phố triển khai hợp tác truyền thông với 04 cơ quan báo chí thông tấn Trung ương.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống Đài truyền thanh quận, huyện tập trung tuyên truyền các hoạt động vui Tết, đón Xuân 2017 văn minh, an toàn, tiết kiệm, tuyên truyền 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

1.4. Công tác thanh, kiểm tra

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý thuê bao di động trả trước đối với một số tổ chức, cá nhân (không bao gồm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông) kinh doanh, phân phối SIM thuê bao di động trả trước trên địa bàn thành phố.

- Xử lý vi phạm hành chính đối với 01 cá nhân trong lĩnh vực thông tin trên mạng.

2. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành

Trong tháng 01 năm 2017, số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 4.000 thuê bao, số thuê bao Internet phát triển mới ước đạt 5.000 thuê bao.

3. Về thực hiện chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Hoạt động báo chí trên địa bàn Hải Phòng tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của thành phố, tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Trung ương và thành phố vào cuộc sống; đặc biệt là chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Trong tháng 01/2017, Sở đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tuyến trên cổng thông tin điện tử; báo cáo đề xuất UBND thành phố triển khai hợp tác truyền thông với 04 cơ quan báo chí thông tấn Trung ương nhằm quảng bá về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố Hải Phòng; đồng thời chỉ đạo các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử thành phố tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng.

1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 435
  • Trong tuần: 3703
  • Tất cả: 3126119