Hoạt động Bưu chính, viễn thông tháng 05-2016

Hoạt động Bưu chính, viễn thông tháng 05-2016

* Bưu chính viễn thông Hải Phòng

Tổng doanh thu bưu chính, viễn thông Hải Phòng tháng 5/2016 ước đạt 95 tỷ đồng, tăng 2,59% so với tháng trước và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2015; ước tính 5 tháng/2016 doanh thu bưu chính, viễn thông đạt 474,8 tỷ đồng, tăng 13,84% so với cùng kỳ năm trước.

Số thuê bao điện thoại phát triển mới tháng 5/2016 ước đạt 1.200 thuê bao, tăng 2,39% so với tháng trước, tăng 5,82% so với cùng kỳ năm 2015; ước tính 5 tháng/2016 số thuê bao điện thoại phát triển mới đạt 5.270 thuê bao, tăng 10,83% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số thuê bao di động trả sau phát triển mới, khu vực ngoại thành tháng 5/2016 ước đạt 480 máy, tăng 2,78% so với tháng trước, tăng 21,83% so với cùng kỳ năm trước; ước tính 5 tháng/2016 số thuê bao di động trả sau phát triển mới đạt 2.102 thuê bao, tăng 41,74% so với cùng kỳ năm trước.

Số thuê bao Interet phát triển mới tháng 5/2016 ước đạt 6.100 thuê bao, tăng 1,14% so với tháng trước, tăng 93,84% so với cùng kỳ năm 2015; ước tính 5 tháng/2016 số thuê bao Interet phát triển mới đạt 28.528 thuê bao, tăng 84,71% so với cùng kỳ năm trước.

* Chi nhánh Trung tâm viễn thông quân đội

Tổng doanh thu của Chi nhánh viễn thông quân đội Viettel tháng 5/2016 ước đạt 105,4 tỷ đồng, tăng 3,33% so với tháng trước, tăng 1,25% so với cùng kỳ năm trước; ước tính 5 tháng/2016 tổng doanh thu của Chi nhánh viễn thông quân đội Viettel ước đạt 518,4 tỷ đồng, tăng 2,33% so với cùng kỳ năm trước.

 Số máy thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 27.506 thuê bao, tăng 1,11% so với tháng trước và giảm 24,74% so với cùng kỳ năm 2015; ước tính 5 tháng/2016 số máy thuê bao điện thoại phát triển mới đạt 142.196 thuê bao, giảm 27,91% so với cùng kỳ năm trước.

Số thuê bao Intenet phát triển mới tháng 5/2016 ước đạt 1.628 thuê bao, tăng 5,03% so với tháng 4/2016 và tăng 41,57% so với cùng kỳ năm trước; ước tính 5 tháng/2016 số thuê bao Intenet phát triển mới đạt 6.828 thuê bao, tăng 37,94% so với cùng kỳ năm trước.

1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 738
  • Trong tuần: 4006
  • Tất cả: 3126422