Hoạt động Bưu chính, viễn thông tháng 04-2016

Hoạt động Bưu chính, viễn thông tháng 04-2016

* Bưu chính viễn thông Hải Phòng

Tổng doanh thu bưu chính viễn thông tháng 4/2016 ước đạt 106 tỷ đồng, tăng 2,83% so với tháng trước, tăng 26,67% so với tháng cùng kỳ năm trước; ước tính 4 tháng/2016 doanh thu bưu chính viễn thông đạt 393,2 tỷ đồng, tăng 19,15% so với cùng kỳ năm trước.

Số thuê bao điện thoại phát triển mới tháng 4/2016 ước đạt 1.400 thuê bao, tăng 11,73% so với tháng trước, tăng 22,38% so với tháng cùng kỳ năm trước; ước tính 4 tháng/2016 số thuê bao điện thoại phát triển mới đạt 4.298 thuê bao, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước

Trong tổng số thuê bao di động trả sau phát triển mới, khu vực ngoại thành tháng 4 ước đạt 550 máy, tăng 9,78% so với tháng trước, tăng 34,47% so với tháng cùng kỳ năm trước; 4 tháng/2016 số thuê bao di động trả sau phát triển mới ước đạt 1.705 máy, tăng 56,57% so với cùng kỳ năm trước.

Số thuê bao Interet phát triển mới tháng 4/2016 ước đạt 6.200 thuê bao, tăng 99,23% so với tháng cùng kỳ năm trước; ước 4 tháng/2016 đạt 22.597 thuê bao, tăng 83,75% so với cùng kỳ năm trước.

* Chi nhánh Trung tâm viễn thông quân đội

Tổng doanh thu viễn thông quân đội tháng 4/2016 ước đạt 103,5 tỷ đồng, giảm 4,15% so với tháng trước, tăng 4,04% so với tháng cùng kỳ năm trước; ước 4 tháng/ 2016 tổng doanh thu viễn thông ước đạt 414,5 tỷ đồng, tăng 2,99% so với cùng kỳ năm trước.

 Số máy thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 26.691 thuê bao, giảm 10,61% so với tháng trước và giảm 35,78% so với tháng cùng kỳ năm trước; ước 4 tháng/2016 số máy thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 114.176 thuê bao, giảm 28,96% so với cùng kỳ năm trước.

Số thuê bao Intenet phát triển mới ước đạt 1.650 thuê bao, tăng 10% so với tháng trước, tăng 32% so với tháng cùng kỳ năm trước; ước 4 tháng/2016 số thuê bao Intenet phát triển mới ước đạt 5.300 thuê bao, tăng 39,47% so với cùng kỳ năm trước.

1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 490
  • Trong tuần: 3758
  • Tất cả: 3126174