Hoạt động Bưu chính, viễn thông tháng 03 và quý I năm 2016

Hoạt động Bưu chính, viễn thông tháng 03 và quý I năm 2016

* Bưu chính viễn thông Hải Phòng

Tổng doanh thu bưu chính viễn thông tháng 3/2016 ước đạt 94 tỷ đồng, tăng 4,43% so với tháng 02/2016, tăng 5,86% so với cùng tháng năm trước; cộng ước tính 3 tháng đầu năm đạt 278 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Số thuê bao điện thoại phát triển mới tháng 3 ước đạt 1000 thuê bao, tăng 76,37% so với tháng trước, giảm 3,29% so với cùng tháng năm trước; cộng ước tính 3 tháng đầu năm 2016 đạt 2.645 thuê bao, tăng 6,78% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số thuê bao di động trả sau phát triển mới, khu vực ngoại thành tháng 3 ước đạt 380 máy, tăng 62,39% so với tháng trước và tăng 15,5% so với cùng tháng năm trước.

Số thuê bao Intenet phát triển mới tháng 3 ước đạt 4.000 thuê bao, tăng4,88% so với tháng trước, tăng 4,47% so với cùng tháng năm trước.

* Chi nhánh Trung tâm viễn thông quân đội

Tổng doanh thu viễn thông quân đội tháng 3/2016 ước đạt 103,5 tỷ đồng, tăng 1,47% so với tháng trước và bằng 100% so với cùng tháng năm trước; cộng dồn 3 tháng đầu năm 2016 ước đạt 306,5 tỷ đồng, tăng 1,16% so với cùng kỳ năm trước.

 Số máy thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 32,1 ngàn thuê bao, tăng 1,96% so với tháng trước và giảm 33,86% so với cùng tháng năm trước; cộng dồn 3 tháng đầu năm 2016 ước đạt 89,8 ngàn thuê bao, giảm 24,67% so với cùng kỳ năm trước.

Số thuê bao Intenet phát triển mới ước đạt 1.323 thuê bao, tăng 15,04% so với tháng trước, tăng 20,27% so với cùng tháng năm trước; cộng dồn 3 tháng đầu năm 2016 ước đạt 3.473 thuê bao, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước.

1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 137
  • Hôm nay: 637
  • Trong tuần: 3905
  • Tất cả: 3126321