Tình hình Bưu chính, viễn thông tháng 02-2016

Tình hình Bưu chính, viễn thông tháng 02-2016

* Bưu chính - viễn thông Hải Phòng

Tổng doanh thu bưu chính viễn thông tháng 02/2016 ước đạt 82 tỷ đồng, giảm 12,86% so với tháng trước, tăng 9,34% so với cùng tháng năm trước; cộng ước tính 2 tháng đạt 176,1 tỷ đồng, tăng 11,79% so với cùng kỳ năm trước.

Số thuê bao điện thoại phát triển mới tháng 02/2016 ước đạt 700 thuê bao, giảm 35,06% so với tháng trước và tăng 18,24% so với cùng tháng năm trước; cộng ước tính 2 tháng đạt 1.778 thuê bao, tăng 23,22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số thuê bao di động trả sau phát triển mới, khu vực ngoại thành tháng 02/2016 ước đạt 240 máy, giảm 42,86% so với tháng trước và tăng 23,08% so với cùng tháng năm trước.

Số thuê bao Intenet phát triển mới tháng 02 ước đạt 4.000 thuê bao, giảm 36,71% so với tháng trước, tăng 43,52% so với cùng tháng năm trước

* Chi nhánh Trung tâm viễn thông quân đội

Tổng doanh thu viễn thông quân đội tháng 02/2016 ước đạt 96,48 tỷ đồng, giảm 4,47% so với tháng trước và giảm 3,03% so với cùng tháng năm trước; cộng dồn 2 tháng năm 2016 ước đạt 197,5 tỷ đồng, giảm 1,01% so với cùng kỳ năm trước.

 Số máy thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 22,3 ngàn thuê bao, giảm 14,49% so với tháng trước và giảm 41,46% so với cùng tháng năm trước; cộng dồn 2 tháng ước đạt 48,4 ngàn thuê bao, giảm 31,35% so với cùng kỳ năm trước.

Số thuê bao Intenet phát triển mới ước đạt 850 thuê bao, giảm 15% so với tháng trước, tăng 21,43% so với cùng tháng năm trước; cộng dồn 02 tháng ước đạt 1.850 thuê bao, tăng 27,59% so với cùng kỳ năm trước.

1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 474
  • Trong tuần: 3742
  • Tất cả: 3126158