Công tác giáo dục, đào tạo tháng 03/2021

Trong quý I năm 2021, trên cơ sở quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo tới các đơn vị giáo dục trên địa bàn, trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến (đặc biệt qua hệ thống EnetViet) và tăng cường thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn lớp học, nhà trường. Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị giáo dục nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn khi học sinh đi học trở lại.

Bên cạnh đó, thực hiện khẩu hiệu "Học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học", các đơn vị giáo dục thực hiện dạy học bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo việc ôn tập kiến thức và triển khai chương trình học kỳ II cho học sinh từ ngày 17/02/2021. Riêng đối với cấp Tiểu học không dạy bài mới, chỉ hướng dẫn ôn tập đối với khối 3,4,5 (khối 1,2 không dạy học trực tuyến).


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 388
  • Trong tuần: 3914
  • Tất cả: 2971394