Công tác giáo dục, đào tạo tháng 02/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân thành phố đã ra văn bản đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh nghỉ học từ ngày 29/01/2021 đến khi có thông báo đi học trở lại để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong thời gian nghỉ học, thủ trưởng các đơn vị giáo dục chủ động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt tại đơn vị trong giờ hành chính để tiến hành sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu việc đổi mới kiểm tra, đánh giá, xây dựng đề cương ôn tập, kế hoạch dạy học online để giúp học sinh có thể tự học ở nhà. Bên cạnh đó, phối hợp với các Trung tâm y tế trên địa bàn thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng, khử khuẩn các phòng học, phòng chức năng, khu vực trong đơn vị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã ban hành một loạt các Thông tư 01, 02, 03 và 04/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập.

Điểm mới được nhiều giáo viên quan tâm trong các thông tư này là việc điều chỉnh quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư sửa đổi về chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, theo đó, không quy định vấn đề chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 31 của Luật Viên chức 2010, “người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó” và giao “các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; điều kiện thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức” (khoản 4, Điều 31). Như vậy, Luật không quy định về chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mà chỉ quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trước đây được quy định tại các thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ, do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng. Ngày 02/02, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành các thông tư số 01, 02, 03 và 04/TT-BGDĐT để thay thế các thông tư liên tịch trước đây.

Bộ Nội vụ cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các bộ quản lý chuyên ngành để rà soát các quy định về chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn đối với từng hạng chức danh nghề nghiệp để sửa đổi các quy định có liên quan cho phù hợp.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 256
  • Trong tuần: 3782
  • Tất cả: 2971262