Công tác giáo dục, đào tạo tháng 4/2020

Tháng 4/2020, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 21/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản số 2993/UBND-VX về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học do dịch Covid-19. Đồng thời chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện các biện pháp khử khuẩn, vệ sinh lớp học, trường học trước khi đón học sinh đi học trở lại; thực hiện việc đo thân nhiệt, 100% học sinh đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định khi học sinh tới trường; bố trí lịch học 01 buổi/ngày; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các nhà trường, cơ sở giáo dục.

Kế hoạch dạy và học tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2030 vừa được UBND thành phố ban hành: Phấn đấu đến năm 2030, có 4 quận và 2 huyện hoàn thiện tuyến ngoại ngữ tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc liên thông từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông. Những trường dạy học tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc là ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2 có giáo viên biên chế dạy tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc đạt năng lực chuyên môn. Học sinh học tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc tốt nghiệp trung học phổ thông: có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật, tiếng Hàn trong những tình huống giao tiếp cơ bản.

Theo Kế hoạch, các cấp học phổ thông giai đoạn 2020-2025 dạy và học tiếng Nhật Bản như sau: Trường Trung học phổ thông Marie Curie tiếp tục triển khai dạy dưới hình thức ngoại ngữ 1; các quận: Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng và Hải An mở rộng dạy dưới hình thức câu lạc bộ ở cấp tiểu học, mỗi quận 3 trường; mở rộng dạy dưới hình thức ngoại ngữ 2 ở cấp trung học cơ sở, mỗi quận 2 trường; triển khai dạy dưới hình thức ngoại ngữ 1 ở các trường trung học phổ thông (theo đăng ký của các trường); triển khai dạy dưới hình thức ngoại ngữ 2 ở các Trường Trung học phổ thông: Ngô Quyền, Thái Phiên, Lê Quý Đôn, Hồng Bàng, Trần Nguyên Hãn, Lê Hồng Phong, chuyên Trần Phú (các lớp chuyên ngữ khác chuyên Nhật) và một số trường khu vực ngoại thành.

Đối với dạy và học tiếng Hàn Quốc, mỗi quận Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Hồng Bàng, huyện An Dương chọn 01 trường trung học cơ sở triển khai thí điểm dạy dưới hình thức câu lạc bộ và 01 trường trung học cơ sở dạy hình thức ngoại ngữ 2; triển khai thí điểm dạy dưới hình thức ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2 tại trường trung học phổ thông (theo các trường đăng ký), trường Trung học phổ thông: An Dương, Nguyễn Trãi dạy dưới hình thức ngoại ngữ 1 hoặc ngoại ngữ 2; mở 01 lớp/1 khối chuyên tiếng Hàn Quốc tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú.

Các cấp học phổ thông giai đoạn 2025-2030 dạy và học tiếng Nhật Bản: các trường đang dạy dưới hình thức ngoại ngữ 2 có thể đãng ký dạy ngoại ngữ 1; mở rộng việc dạy học tiếng Nhật, tiếng Hàn tới các trường xa trung tâm thành phố; hoàn thiện tuyến ngoại ngữ liên thông từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông.

Đối với dạy và học tiếng Hàn Quốc: tiếp tục mở rộng quy mô các trường dạy học tiếng Hàn Quốc là ngoại ngữ 1, tiến tới trong thành phố có 04 trường trung học cơ sở và 03 trường trung học phổ thông (kể cả Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú) dạy học tiếng Hàn Quốc; hoàn thiện tuyến ngoại ngữ liên thông từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông; triển khai dạy thí điểm hình thức câu lạc bộ ở cấp tiểu học.

Đối với các trường đại học trên địa bàn thành phố, tiếp tục tổ chức, mở rộng quy mô giảng dạy và nâng cao trình độ tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc cho cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên hiện đang theo học các lớp/khóa học tiếng Nhật tại Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng…; tiến hành rà soát nhu cầu học tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc của các đối tượng người học bao gồm sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để xây dựng quy mô đào tạo và giáo trình phù hợp cho từng đối tượng với các nội dung; tổ chức đào tạo giáo viên dạy tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc: căn cứ vào sự phát triển và quy mô dạy và học tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc trên địa bàn thành phố, xây dựng kế hoạch đào tạo và liên kết đào tạo.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm ngoại ngữ, tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc để một phần đáp ứng nhu cầu hiện tại của cán bộ, học sinh, sinh viên và người lao động; xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với trình độ đào tạo và đối tượng người học.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 416
  • Trong tuần: 6469
  • Tất cả: 2800141