Hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 185/2019/TT- BQP hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Thông tư gồm 4 chương, 19 điều hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, mẫu biểu cung cấp, quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc triển khai thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 02 năm 2020, thay thế Thông tư số 08/2016/TT- BQP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 394/UBND-KSTTHC ngày 20/01/2019 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 4/12/2019 của Bộ Quốc phòng,

ở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện việc lập hồ sơ Cấp mới chứng thư số; Gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số; Thu hồi chứng thư số, thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật; Khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật theo quy trình và Biểu mẫu quy định tại Thông tư 185/2019/TT-BQP, gửi trực tiếp Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin để thực hiện thủ tục và tiếp nhận, bàn giao chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật; đồng thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung trên theo quy định.

Quy trình và Biểu mẫu quy định tại Thông tư 185/2019/TT-BQP được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://sotttt.haiphong.gov.vn  Thông tin chỉ đạo, điều hành Công nghệ thông tin  Thông tin chuyên ngành.

1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 356
  • Trong tuần: 6409
  • Tất cả: 2800081