Tình hình sản xuất công nghiệp tháng 9/2021

Theo số liệu thống kê lĩnh vực công nghiệp của thành phố, Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) toàn ngành công nghiệp thành phố (IIP) tháng 8/2021 dự kiến tăng 9,08% so với tháng trước và tăng 21,24% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo các ngành cấp I: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,08% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,64%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 15,45%; riêng ngành khai khoáng có chỉ số sản xuất giảm 16,19%.

Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,63% so với cùng kỳ năm trước. Trong các ngành công nghiệp cấp 1, ngành chế biến, chế tạo tăng 23,01%, đóng góp 21,26 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,6%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; hai ngành có chỉ số giảm là ngành khai khoáng giảm 17,45% và ngành sản xuất và phân phối điện giảm 9,6% tác động làm giảm 0,04 và 0,69 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng năm 2021 dự kiến tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Phân bón đạt 183,17 nghìn tấn, tăng 70,91%; màn hình tivi đạt 2.560,51 nghìn cái, tăng 91,7%; xe ô tô đạt 24,27 nghìn chiếc, tăng 87,37%; máy hút bụi các loại đạt 862,65 nghìn cái, tăng 75,04%; quần áo các loại đạt 115,75 triệu chiếc, tăng 54,54%;... Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ: nước mắm đạt 4.037,64 nghìn lít, giảm 5,77%; điện sản xuất đạt 4.332,3 triệu Kwh, giảm 13,89%; đá xây dựng khác đạt 467,87 nghìn m3, giảm 19,65%; sắt, thép các loại đạt 901,89 nghìn tấn, giảm 4,77%;...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước 8 tháng/2021 tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao so cùng kỳ năm 2020 như: sản xuất phân bón tăng 66,38%; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao tăng 39,95%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 39,43%; sản xuất bánh bi, bánh răng, hộp số tăng 45,44%; may trang phục tăng 53,87%....Một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm như: sản xuất bia giảm 16,78%; sản xuất dây cáp, dây điện giảm 7,79%; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm giảm 4,38%; sản xuất sắt, thép, gang giảm 2,49%; sản xuất xi măng, vôi giảm 1,11% ...

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tại thời điểm 31/8/2021 tăng 10,18% so với tháng trước và giảm 12,19% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó một số Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) toàn ngành công nghiệp thành phố (IIP) tháng 9/2021 dự kiến tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 15,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,48% so với cùng kỳ; ngành khai khoáng giảm 32,19%; sản xuất và phân phối điện giảm 26,87%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,87%.

Tính chung 9 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,68% so với cùng kỳ năm trước. Chia ra: ngành chế biến, chế tạo tăng 21,65%, đóng góp 20,08 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,69%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm; hai ngành có chỉ số giảm là ngành khai khoáng giảm 16,55% và ngành sản xuất và phân phối điện giảm 6,31% cùng tác động làm giảm 0,04 và 0,45 điểm điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 9 tháng đầu năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại tăng 150,72%; giấy và bìa nhăn tăng 137,21%; Phân bón (NPK) tăng 53,36%; lốp ô tô tăng 30,3%; bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) tăng 41,02%;... Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ: Thức ăn cho gia súc tăng 2,91%; thuốc lá đầu lọc tăng 2,65%;  xi măng Portland đen giảm 0,36%; đá xây dựng giảm 11,89%; bia đóng chai giảm 24,84%...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9 năm 2021 tăng 9,9% so với cùng kỳ, trong đó có một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng mạnh như: Sản xuất trang phục tăng 55,86%; sản xuất giày dép tăng 25,8%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ tăng 40,1%; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao tăng 29,6%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 32,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 45,56%... Một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm như: Sản xuất đồ uống giảm 17,9%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu giảm 25%; sản xuất thiết bị truyền thông giảm 18,2%...

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 30/9/2021 tăng 8,12% so với tháng trước và giảm 3,17% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so cùng kỳ: sản xuất đồ uống tăng 32,17%; sản xuất giấy, bìa và các sản phẩm từ giấy tăng 42,69%; sản xuất đồ điện dân dụng tăng 48,71%; sản xuất xe có động cơ tăng 11,99%; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản tăng 29,11%... Một số ngành có chỉ số tồn kho so với với cùng kỳ giảm như: Sản xuất kim loại giảm 13,75%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ giảm 53,46%; sản xuất giày dép giảm 8,62%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu giảm 20,48%...

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/9/2021 dự kiến tăng 2,52% so với tháng trước và tăng 8,66% so với cùng kỳ, trong đó: lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 3,8%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 2,5%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,3%.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 232
  • Trong tuần: 3580
  • Tất cả: 3140579