Tình hình sản xuất công nghiệp tháng 4/2021

Theo số liệu thống kê lĩnh vực công nghiệp của thành phố, Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) công nghiệp (IIP) tháng 4/2021 ước tăng  0,24% so với tháng trước và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành khai khoáng tăng 3,29%; ngành chế biến, chế tạo tăng 40,51%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,56%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,12% so với cùng kỳ năm trước.

 Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, chỉ số PTSX toàn ngành công nghiệp thành phố ước tăng 23,17% so với cùng kỳ. Trong các ngành công nghiệp cấp I, ngành chế biến, chế tạo tăng 26,96%, đóng góp 24,56 điểm phần trăm; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,78%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm mức tăng chung; hai ngành có chỉ số giảm là ngành khai khoáng giảm 24,53%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 18,83% tác động làm giảm lần lượt 0,06 và 1,35 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Trong 54 nhóm ngành kinh tế cấp 4, một số ngành có chỉ số IIP tăng cao so với cùng kỳ năm trước: sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động tăng 72,8%; sản xuất phân bón tăng 68,45%; sản xuất điện tử dân dụng tăng 63,72%; sản xuất xe có động cơ tăng 55,79%... Một số ngành có mức tăng khá như: sản xuất đồ điện dân dụng tăng 36,32%; sản xuất thiết bị truyền thông tăng 31,31%; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện tăng 28,88%… Một số ngành có chỉ số PTSX giảm: sản xuất xe máy điện giảm 41,69%; khai thác đá, cát, sỏi giảm 24,53%; sản xuất điện giảm 18,83%;...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 4/2021 ước tăng 3,79% so với tháng trước và tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước; 4 tháng/2021 chỉ số tiêu thụ ước tăng 14,3% so với cùng kỳ trong đó một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng mạnh so cùng kỳ như: Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ tăng 92,09%; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao tăng 52,87%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 37,52%; sản xuất bánh bi, bánh răng, hộp số tăng 35,5%; may trang phục tăng 17,8%...

Một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm mạnh so cùng kỳ như: sản xuất săm lốp cao su giảm 13,13%; sản xuất xi măng, vôi và thạch cao giảm 11,35%; sản xuất máy móc, thiết bị văn phòng giảm 10,51%; sản xuất dây cáp, dây điện, điện tử khác giảm 11,9%; chế biến bảo quản thủy sản giảm 3,36%...

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 30/4/2021 dự kiến tăng 4,1% so với tháng trước và giảm 6,44% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so cùng kỳ: sản xuất đồ điện dân dụng tăng 61,69%; sản xuất săm lốp cao su tăng 35,11%; sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng tăng 79,47%; sản xuất cấu kiện kim loại tăng 49,24%; sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác tăng 78,7%...

Một số ngành có chỉ số tồn kho so với cùng kỳ giảm như: Sản xuất sắt, thép, gang giảm 59,39%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng giảm 76,6%; sản xuất phân bón giảm 73,75%; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng giảm 93,72%; sản xuất sản phẩm từ plastic giảm 14,29%...

Một số sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất ước 4 tháng năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ: Phân bón đạt 96,64 nghìn tấn, tăng 68,45%; Modun camera điện thoại đạt 25.841 nghìn chiếc, tăng 43%; màn hình tivi đạt 1.085,7 nghìn cái, tăng 118,4%; quần áo các loại đạt 52,55 triệu chiếc, tăng 34,9%;... Một số sản phẩm tăng khá: Thuốc lá có đầu lọc thuốc lá đạt 41,4 triệu bao, tăng 12,39%; bê tông tươi đạt 189,8 nghìn m3, tăng 11,3%; túi khí an toàn đạt 5.659,8 nghìn chiếc, tăng 14,1%... Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ: Xi măng Portland đen đạt 1.261,4 nghìn tấn, giảm 11,5%; máy in offset đạt 387,4 nghìn chiếc, giảm 15,7%; điện sản xuất đạt 2.118,3 triệu Kwh, giảm 22,76%; nước mắm đạt 2.135,4 nghìn lít, giảm 5,3%.

Chỉ số sử dụng lao động toàn ngành công nghiệp tại thời điểm 01/4/2021 dự kiến tăng 2,06% so với tháng trước và tăng 4,36% so với cùng kỳ, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 3,04%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 5,7%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,54% so cùng kỳ.

Một số ngành sử dụng nhiều lao động tăng như: ngành may tăng 5,28%; sản xuất điện tử, viễn thông tăng 14,28%; sản xuất máy móc tăng 27%; sản xuất ô tô và linh kiện tăng 17,11%;...


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 423
  • Trong tuần: 3949
  • Tất cả: 2971429