Tình hình sản xuất công nghiệp tháng 02/2021

Theo số liệu thống kê lĩnh vực công nghiệp của thành phố, Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) toàn ngành công nghiệp (IIP) thành phố dự tính tháng 02/2021 giảm 19,88% so với tháng trước và tăng 12,36% so với cùng kỳ, trong đó: ngành khai khoáng giảm 42,45%; ngành chế biến, chế tạo tăng 18,55%; sản xuất và phân phối điện giảm 60% và ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 1,15% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 02 tháng đầu năm 2021, IIP toàn ngành công nghiệp tăng 22,12% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ 2020 tăng 26,3%), trong đó: ngành chế biến, chế tạo tăng 27,22%, đóng góp 24,85 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ba ngành có chỉ số giảm là ngành sản xuất và phân phối điện giảm 36,61%, làm giảm 2,62 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 28,28% và ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 4,77%, tác động làm giảm lần lượt 0,06 và 0,05 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát trở lại vào thời điểm cuối tháng 01/2021 tại các địa phương lân cận đã ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp 02 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt mức tăng trưởng khá do sự nỗ lực của các doanh nghiệp khi vừa duy trì sản xuất, vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh. Trong đó: ngành chế biến, chế tạo, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp toàn thành phố tiếp tục đạt mức tăng cao (02 tháng/2021 ước tăng 27,22%), cùng một số ngành công nghiệp quan trọng vẫn duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ như: sản xuất thiết bị tự động; đóng tàu; sản xuất phụ tùng xe ô tô; sản xuất bê tông, sản xuất thiết bị viễn thông, điện tử...

 

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 02/2021 ước giảm 18,59% so với tháng trước nhưng tăng 3,11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao so cùng kỳ: chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ tăng 25%; sản xuất trang phục tăng 21,4%; sản xuất các sản  .phẩm từ xi măng và thạch cao tăng 50,4%; sản xuất đồ uống tăng 4,1%; sản xuất giày dép tăng 3,5%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 7,6%...

Một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm mạnh so cùng kỳ: sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) giảm 20,7%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 36%; sản xuất săm, lốp giảm 31,5%;...

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 28/02/2021 ước tăng 3,57% so với tháng trước và tăng 4,47% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so cùng kỳ: sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 491,83%; sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng tăng 293,25%; sản xuất gỗ xây dựng tăng 77,14%; sản xuất trang phục tăng 74,59%; sản xuất xi măng Portland đen tăng 43,44%...

Một số ngành có chỉ số tồn kho so với cùng kỳ ước giảm như: sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản giảm 31,76%; sản xuất đồ uống giảm 27,4%; sản xuất phân bón giảm 66,71%; sản xuất sắt, thép, gang giảm 43,92%...

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/02/2021 dự kiến giảm 0,6% so với tháng trước và giảm 4,31% so với cùng kỳ, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 3%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 8,66%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 2,66%.

Chia theo ngành cấp I: số lao động đang làm việc trong khai khoáng giảm 9,8% so với cùng thời điểm năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 4,4%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 2,1%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 2,1%.

Những ngành công nghiệp cấp II có chỉ số sử dụng lao động giảm so với cùng kỳ gồm: sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 15,77%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 9,33%; sản xuất xe có động cơ giảm 8,14%. Những ngành có chỉ số sử dụng lao động tăng gồm: Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 14,7%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 17,52%.

Một số sản phẩm công nghiệp ước 02 tháng năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Nước mắm tăng 65,1%; phân bón tăng 52,17%; modul camera điện thoại tăng 45,25%; quần áo các loại tăng 43,12%...Một số sản phẩm tăng khá: Bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) tăng 11,68%; thuốc lá tăng 15,31%; giấy làm vàng mã tăng 19,76%... Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ: Thức ăn cho gia súc tăng 8,85%; giày, dép thể thao có mũ bằng da và có đế ngoài tăng 1,39%; điện thương phẩm tăng 7,49%; xi măng Portland đen giảm 3%; sắt thép các loại giảm 4,82%; xe máy điện giảm  60,61%...


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 353
  • Trong tuần: 3879
  • Tất cả: 2971359