Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tháng 6/2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, công tác gieo trồng được thực hiện đảm bảo theo khung thời vụ và kế hoạch đã đề ra. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được chú trọng triển khai thực hiện.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân năm 2022 toàn thành phố ước đạt 42.823,1 ha, bằng 98,75% so với vụ Đông xuân năm trước. Diện tích gieo trồng cây hàng năm có xu hướng giảm ở các nhóm cây, trong đó cây lúa có mức giảm lớn nhất.

Diện tích gieo trồng cây lúa ước đạt 28.040,5 ha, bằng 98,59% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích nhóm cây hàng năm khác vụ Đông xuân năm 2022 ước đạt 14.728,5 ha, bằng 99,06% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cây ngô ước đạt 733,2 ha (bằng 96,37%), cây thuốc lào ước đạt 1.896,1 ha (bằng 101,82%), rau các loại ước đạt 8.917,1 ha (bằng 99,62%) so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích cây lâu năm trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 8.373,6 ha, bằng 101,88% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, cơ cấu các nhóm cây trồng lâu năm giữ được sự ổn định so với năm trước: diện tích nhóm cây ăn quả ước đạt 6.804,3 ha, chiếm 81% tổng diện tích cây lâu năm; cây lấy quả chứa dầu ước đạt 253,4 ha, chiếm 3%; cây gia vị, dược liệu ước đạt 38 ha...

Ước tính tháng 6 năm 2022, số lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố hiện có như sau: Tổng đàn trâu ước đạt 4,04 nghìn con, giảm 2,39% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 7,89 nghìn con, giảm 14,42%; tổng đàn lợn hiện có ước đạt 142,54 nghìn con, tăng 3,61% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn gia cầm ước đạt 8.076,7 nghìn con, giảm 4,4%, trong đó: đàn gà ước đạt 6.161,9 nghìn con, giảm 3,85% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng chăn nuôi gia súc, gia cầm xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2022 như sau: Sản lượng trâu ước đạt 436,3 tấn, bằng 102,74%, sản lượng bò ước đạt 553 tấn, bằng 88,03%, sản lượng lợn ước đạt 16,06 nghìn tấn, bằng 143,8%, sản lượng gà ước đạt 25,8 nghìn tấn, bằng 98,37% so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 6 năm 2022, tình hình sản xuất ngành lâm nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn duy trì ở mức ổn định với sản lượng gỗ khai thác ước đạt 115,4 m³, bằng 95,21% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng củi khai thác ước đạt 2.689,8 ste, bằng 94,11%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng gỗ khai thác ước đạt 740,8 m³, bằng 93,80% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi đạt 18.170 ste, bằng 93,96%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 97.834,1 tấn, tăng 2,30% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích nuôi trồng thủy sản 6 tháng năm 2022 ước đạt 9.962,4 ha, tăng 1,21%. Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 38.326,3 tấn, tăng 2,50%, chia ra: cá các loại đạt 23.432,7 tấn, tăng 2,51%; tôm các loại đạt 3.245,3 tấn, tăng 1,39%; thủy sản khác đạt 11.648,3 tấn, tăng 2,79%.

Sản lượng khai thác thủy sản toàn thành phố 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 59.507,8 tấn, tăng 2,17% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 592
  • Trong tuần: 4696
  • Tất cả: 3199551