Tình hình phát triển nông nghiệp tháng 9/2021

Theo số liệu Cục Thống kê Hải Phòng, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa năm 2021 toàn thành phố ước đạt 34.692,5 ha, bằng 99,46% so với vụ Mùa năm trước.

Diện tích cây lâu năm trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2021 ước đạt 8.178,9 ha, bằng 100,53% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng cây ăn quả toàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 85,7 nghìn tấn, tăng 215 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính tháng 9 năm 2021, số lượng đầu con gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố hiện có như sau: Tổng đàn trâu ước đạt 4,07 nghìn con, giảm 6,38% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 8,89 nghìn con, giảm 10,03%.

Tổng đàn lợn toàn thành ước đạt 144,37 nghìn con, tăng 12,70% so với cùng kỳ năm trước. Giá lợn giống và giá thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 9/2021 có xu hướng giảm, giá lợn giống xấp xỉ đạt 181 nghìn đồng/kg, bằng 96,4%; giá lợn hơi xuất chuồng bình quân đạt 54 nghìn đồng/kg, bằng 97,13% so với tháng trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 170
  • Trong tuần: 3518
  • Tất cả: 3140517