Tình hình phát triển nông nghiệp tháng 6/2021

Theo số liệu Cục Thống kê Hải Phòng, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân năm 2021 toàn thành phố ước đạt 43.363,4 ha, bằng 98,92% so với vụ Đông xuân năm trước. Diện tích gieo trồng cây hàng năm có xu hướng giảm, trong đó cây lúa có mức giảm nhiều nhất, điều này thể hiện sự tái cơ cấu trong sản xuất ngành nông nghiệp và xu hướng đô thị hóa khu vực nông thôn.

Diện tích gieo trồng cây lúa ước đạt 28.442,0 ha, bằng 98,12% so với cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa bình quân toàn thành phố ước đạt 70,16 tạ/ha, bằng 100,68% so cùng kỳ năm trước và đây là mức năng suất bình quân cao nhất từ trước đến nay của thành phố.

Diện tích nhóm cây hàng năm khác vụ Đông xuân năm 2021 ước đạt 14.921,4 ha, bằng 100,50% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cây thuốc lào ước đạt 1.862,2 ha (bằng 100,80%), cây đậu tương ước đạt 152,7 ha (bằng 106,43%), nhóm cây rau các loại ước đạt 8.951,1 ha (bằng 99,14%).

Diện tích cây lâu năm trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 8.218,9 ha, bằng 100,51% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, cơ cấu các nhóm cây trồng lâu năm giữ được sự ổn định so với năm trước: diện tích nhóm cây ăn quả ước đạt 6.735,9 ha, chiếm 82% tổng diện tích cây lâu năm; cây lấy quả chứa dầu ước đạt 251,8 ha, chiếm 3%; cây gia vị, dược liệu ước đạt 31 ha...

Ước tính tháng 6 năm 2021, số lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố hiện có như sau: Tổng đàn trâu ước đạt 4,01 nghìn con, giảm 11,29% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 9,45 nghìn con, giảm 7,48%; tổng đàn lợn hiện có ước đạt 124,32 nghìn con, tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn gia cầm hiện có ước đạt 8.629,9 nghìn con, giảm 4,25% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đàn gà ước đạt 6.487,4 nghìn con, giảm 4,47%.

Sản lượng xuất chuồng thịt lợn hơi ước đạt 11,57 nghìn tấn, bằng 103,98% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 304,4 tấn, bằng 82,53%; sản lượng thịt bò ước đạt 514,5 tấn, bằng 90,88%; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 34,15 nghìn tấn, bằng 99,75%; sản lượng trứng gia cầm ước đạt 159,2 triệu quả, bằng 87,93%.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 192
  • Trong tuần: 5913
  • Tất cả: 3049469