Tình hình phát triển thủy sản tháng 6/2021

Theo số liệu Cục Thống kê Hải Phòng, Sáu tháng đầu năm 2021, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 95.272,8 tấn, tăng 3,13% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích nuôi trồng thủy sản 6 tháng/2021 ước đạt 10.058,4 ha, tăng 1,67%. Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 37.423,9 tấn, tăng 1,28%, chia ra: cá các loại đạt 22.891,0 tấn, tăng 1,72%; tôm các loại đạt 3.200,8 tấn, tăng 0,10%; thủy sản khác đạt 11.332,1 tấn, tăng 0,73%.

Sáu tháng đầu năm 2021, sản lượng thủy sản khai thác của toàn thành phố ước đạt 57.848,9 tấn, tăng 4,36% so với cùng kỳ năm trước, chia ra: cá các loại đạt 34.693,6 tấn, tăng 5,04%; tôm các loại đạt 4.631,9 tấn, tăng 2,36%; thủy sản khác đạt 18.523,4 tấn, tăng 3,60%.

Sản lượng khai thác biển tiếp tục chiếm đa số (tỷ trọng 95,90% tổng sản lượng khai thác) với 55.474,4 tấn, tăng 4,61% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện, diện tích nuôi trồng thủy sản của toàn thành phố ước đạt 6.589,7 ha, bằng 101,96% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch trong tháng 6 ước đạt 6.362,1 tấn, tăng 4,61% so cùng kỳ năm 2020; nâng tổng sản lượng 6 tháng đầu năm lên ước đạt 36.915,4 tấn, tăng 2,29%.

Ở lĩnh vực sản xuất giống thuỷ sản ước đạt 185,7 triệu con giống, tăng 6,65% so cùng kỳ.

Ở lĩnh vực khai thác thủy sản, toàn thành phố hiện có 1.160 tàu; trong đó, có 395 tàu từ 6m đến dưới 12m; 378 tàu từ 12m đến dưới 15m; 387 tàu từ 15m trở lên. Sản lượng khai thác thuỷ sản tháng 6 ước đạt 9.567,2 tấn, bằng 95,02% so cùng kỳ năm 2020; nâng tổng sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm ước 57.081,6 tấn, tăng 2,97% so với cùng kỳ.

 

Ngoài ra, tháng 6 năm nay, ngành nông nghiệp đã tiến hành cấp 3 giấy phép khai thác thủy sản, nâng tổng số giấy phép khai thác thuỷ sản 6 tháng đầu năm đã cấp lên 127 giấy phép.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 309
  • Trong tuần: 6030
  • Tất cả: 3049586