Tình hình dân số, lao động, việc làm tháng 11/2022

Trong tháng 11/2022, Sàn giao dịch việc làm tổ chức 06 phiên giao dịch việc làm, có trên 160 lượt doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng khoảng 7.500 lao động; cung lao động tại Sàn trên 14.000 lượt người; tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp ước cho 1.910 người, số người có quyết định hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 2.010 người. Ước cấp mới 300 giấy phép lao động, cấp lại 10 giấy phép lao động, gia hạn 02 giấy phép lao động, xác nhận 01 lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Hướng dẫn tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể của 17 doanh nghiệp và ra thông báo thực hiện Nội quy lao động cho 06 doanh nghiệp. Không xảy ra đình công, tai nạn lao động trong kỳ báo cáo.

Trong 11 tháng năm 2022, ước tổ chức 31 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia tuyển dụng của trên 1.050 lượt doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng khoảng trên 208.200 lượt lao động; cung lao động tại sàn được 110.050 lượt người. Số người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ước là 18.900 người, tăng 11,35% so với cùng kỳ năm 2021; số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 17.610 người, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021; qua giải quyết chế độ thất nghiệp đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 18.900 người, tăng 11,35% so với cùng kỳ năm 2021. Ước cấp mới 3.950 giấy phép lao động, cấp lại 197 giấy phép lao động, gia hạn 47 giấy phép lao động, xác nhận 30 lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Tiếp nhận và giải quyết 229 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, bao gồm 95 bộ thiết bị nâng, 135 bộ thiết bị áp lực. Tiếp nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt của 205 bộ hồ sơ của 202 đơn vị, doanh nghiệp khai báo. Triển khai kiểm tra công tác việc làm, an toàn, vệ sinh lao động và lao động nước ngoài: đã thực hiện việc kiểm tra 30 đơn vị, doanh nghiệp.

Đến thời điểm báo cáo, thành phố xảy ra 03 cuộc đình công, ngừng việc tập thể, khoảng 2.880 lao động tham gia; xảy ra 13 vụ tai nạn lao động làm chết 14 người.

Trong tháng 11/2022, báo cáo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ban tuyên giáo Thành ủy kết quả bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các trường cao đẳng, trường trung cấp và sinh hoạt đầu khóa cho học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố năm 2022; báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện cam kết, giải quyết chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đông nhân dân thành phố khóa XVI; trình UBND thành phố văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động tôn vinh, tri ân nhà giáo giáo dục nghề nghiệp nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong 11 tháng năm 2022, hoàn thành việc tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm thành phố năm 2022 với 34 thiết bị dự thi từ 11 cơ sở GDNN. Tổ chức thẩm định trình UBND thành phố xếp hạng cho 05 cơ sở GDNN công lập thuộc thành phố. Báo cáo Tổng cục GDNN việc thực hiện quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở GDNN năm 2021 và kết quả tuyển sinh, đào tạo GDNN trên địa bàn thành phố năm 2021 theo quy định; đề xuất hồ sơ đề nghị tuyên dương học sinh, sinh viên GDNN xuất sắc, tiêu biểu năm 2022. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN cho 01 trường trung cấp; 01 Trung tâm GDNN và cho 03 doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động DNN cho 01 trường Trung cấp.

Đế thời điểm báo cáo, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố gồm 44 cơ sở GDNN (19 trường cao đẳng, 12 trường trung cấp, 13 trung tâm GDNN) và 25 cơ sở hoạt động GDNN (14 trung tâm GDNN và GDTX quận, huyện và 11 doanh nghiệp). Tuyển sinh GDNN ước đạt 44.750 học sinh - sinh viên, đạt 85% kế hoạch năm và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 85,8% tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo chứng chỉ, bằng cấp từ 3 tháng trở lên đạt 36,7% tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 11/2022, quyết định, đề nghị thực hiện chính sách đối với 619 trường hợp, gồm: trợ cấp mai táng phí đối với 320 người; trợ cấp hàng tháng đối với 110 người; chế độ thờ cúng liệt sĩ đối với 188 người; quyết định điều chỉnh trợ cấp bệnh binh đối với 01 trường hợp. Tiếp nhận, thẩm định để thực hiện chính sách và phục vụ công tác quản lý đối với 107 trường hợp. Xác nhận, công nhận người có công và quyết định cho hưởng chế độ đối với 74 trường hợp. Tham mưu thành phố phương án tặng quà người có công nhân dịp Tết Nguyên đán 2023: trình thành phố phương án tặng quà, danh mục mua sắm quà đối tượng người có công, mẫu thiệp và phong bì chúc mừng năm mới của thành phố tặng các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán 2023.

Trong 11 tháng năm 2022, giải quyết chế độ chính sách đối với 3.271 trường hợp, gồm: trợ cấp một lần đối với 2.350 người; trợ cấp hàng tháng đối với 335 người; chế độ thờ cúng liệt sĩ đối với 586 người. Tiếp nhận, thẩm định để thực hiện chính sách và phục vụ công tác quản lý đối với 7.323 trường hợp. Xác nhận, công nhận người có công, quyết định cho hưởng chế độ đối với 343 trường hợp. Cung cấp kết quả thẩm định danh sách hộ người có công hỗ trợ nhà ở theo chủ đề nghị của Sở Xây dựng 08 đợt với tổng số 1.090 hộ. Cung cấp thông tin liệt sĩ 20 trường hợp. Giải quyết đơn thư theo thẩm quyền đối với 69 trường hợp.

Trong tháng 11/2022, triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2022 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2022-2025; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sánh hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế các nhóm đối tượng xã hội giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; tăng cường công tác giải quyết tình trạng người lang thang góp phần đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị thành phố. Tổng số lượt người lang thang tập trung trong tháng là 43 lượt người lang thang, tiếp nhận them 03 đối tượng vào Trung tâm điều dưỡng người tâm thần.

Trong 11 tháng năm 2022, đã tiếp nhận 93 đối tượng vào trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội. Tổng số lượng các đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội là 755 người. Tập trung người lang thang trên địa bàn thành phố đạt 353 lượt người. Thẩm định danh sách hộ nghèo có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở gửi Sở Xây dựng tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt 1.002 hộ nghèo đủ điều kiện xây mới, sửa chữa nhà ở theo Nghị quyết 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố; dự kiến số tiền hỗ trợ là 27.900 triệu đồng.

Trong tháng 11/2022, tổ chức tiếp nhận, cai nghiện ma túy tập trung cho 21 người; số người nghiện ma túy đang quản lý tại các Cơ sở cai nghiện mà túy và Trường Lao động xã hội Thanh Xuân là 837 người, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 22 người. Điều trị Methadone toàn thành phố (18 cơ sở) cho 3.980 người, trong đó ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý 06 cơ sở điều trị cho 1.218 người. Đoàn kiểm tra 178 thành phố đã tiến hành kiểm tra 03 buổi tại 09 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Trong 11 tháng năm 2022, tổ chức tiếp nhận, cai nghiện ma túy tập trung cho 2.229 lượt người (bằng 111,7% so với cùng kỳ năm trước); cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 242 người (bằng 109,5% so với cùng kỳ năm trước). Điều trị Methadone toàn thành phố (18 cơ sở) cho 3.980 người, trong đó ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý 06 cơ sở điều trị cho 1.453 người (bằng 97,71% so với cùng kỳ năm trước). Tổ chức xét nghiệm ma túy 02 đợt cho 84 đối tượng, kết quả có 23 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Nguồn: Cục Thống kê thành phố Hải Phòng


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 332
  • Trong tuần: 11002
  • Tất cả: 3308534