Tình hình dân số, lao động, việc làm tháng 8/2022

Trong tháng 8/2022, Sàn giao dịch việc làm tổ chức 04 phiên giao dịch việc làm, có trên 100 lượt doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng trên 24.500 lượt lao động; cung lao động tại Sàn được 11.000 lượt người; tiêp nhận hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp ước cho 2.210 người, số người có quyết định hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 1.920 người. Ước cấp mới 570 giấy phép lao động, cấp lại 25 giấy phép lao động, gia hạn 15 giấy phép lao động, xác nhận 03 lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Hướng dẫn tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể của 11 doanh nghiệp và ra thông báo thực hiện Nội quy lao động cho 14 doanh nghiệp. Không xảy ra đình công, xảy ra 02 vụ tai nạn lao động làm chết 02 người.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Sàn giao dịch việc làm ước tổ chức được 22 phiên giao dịch việc làm định kỳ và 03 phiên giao dịch lưu động tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố với sự tham gia tuyển dụng của 670 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng là 148.290 lao động, cung lao động tại Sàn được 71.520 lượt người. Số người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 13.240 người, tăng 0,46% so với cùng kỳ năm 2021; số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 11.670, giảm 6,59% so với cùng kỳ năm 2021 với số tiền 264,4 tỷ đồng, tăng 5,29% so với cùng kỳ năm 2021; qua giải quyết chế độ thất nghiệp đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 13.240 người, tăng 0,46% so với cùng kỳ năm 2021. Ước cấp mới 2.810 giấy phép lao động, cấp lại 165 giấy phép lao động, gia hạn 115 giấy phép lao động, xác nhận 21 lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy lao động. Thực hiện thẩm định 173 hồ sơ nội quy lao động và ra thông báo thực hiện nội quy lao động được 67 doanh nghiệp; đã tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của 115 doanh nghiệp. Tiếp nhận và giải quyết 160 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm. Tiếp nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt của 137 bộ hồ sơ của 134 đơn vị, doanh nghiệp khai báo. Đến thời điểm báo cáo trên địa bàn thành phố xảy ra 03 cuộc đình công, ngừng việc tập thể, khoảng 2.880 lao động tham gia; xảy ra 09 vụ tai nạn lao động chết người làm 10 người chết. 

Trong tháng 8/2022, hoàn thiện báo cáo về việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương; thi hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; hoàn thành việc đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố. Trình Ủy ban nhân dân thành phố Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” trên địa bàn thành phố Hải Phòng sau khi tiếp thu ý kiến thẩm định của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, hoàn thành việc tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm thành phố năm 2022 với 34 thiết bị dự thi từ 11 cơ sở GDNN, kết quả 05 thiết đạt giải Nhất, 05 thiết bị đạt giải Nhì, 07 thiết bị đạt giải Ba, 07 thiết bị đạt giải Khuyến khích. Tổ chức thẩm định trình UBND thành phố xếp hạng cho 05 cơ sở GDNN công lập thuộc thành phố. Báo cáo Tổng cục GDNN việc thực hiện quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở GDNN năm 2021 và kết quả tuyển sinh, đào tạo GDNN trên địa bàn thành phố năm 2021 theo quy định; đề xuất hồ sơ đề nghị tuyên dương học sinh, sinh viên GDNN xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

Đế thời điểm báo cáo, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố gồm 44 cơ sở GDNN (19 trường cao đẳng, 12 trường trung cấp, 13 trung tâm GDNN) và 25 cơ sở hoạt động GDNN (14 trung tâm GDNN và GDTX quận, huyện và 11 doanh nghiệp). Tuyển sinh GDNN ước đạt 31.350 học sinh - sinh viên, đạt 59,7% kế hoạch năm và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 85,7% tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo chứng chỉ, bằng cấp từ 3 tháng trở lên đạt 36,6% tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 8/2022, quyết định, đề nghị thực hiện chính sách đối với 342 trường hợp, gồm: trợ cấp mai táng phí đối với 254 người; trợ cấp hàng tháng đối với 09 người; chế độ thờ cúng liệt sĩ: 79 người. Tiếp nhận, thẩm định để thực hiện chính sách và phục vụ công tác quản lý đối với 928 trường hợp. Xác nhận, công nhận người có công và quyết định cho hưởng chế độ đối với 34 trường hợp.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, giải quyết chế độ chính sách đối với 2.146 trường hợp, gồm: trợ cấp một lần đối với 1.711 người; trợ cấp hàng tháng đối với 118 người; chế độ thờ cúng liệt sĩ đối với 317 người. Tiếp nhận, thẩm định để thực hiện chính sách và phục vụ công tác quản lý đối với 4.597 trường hợp. Xác nhận, công nhận người có công, quyết định cho hưởng chế độ đối với 176 trường hợp.

* Công tác Giảm nghèo - Bảo trợ xã hội

Trong tháng 8/2022, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ tháng 7/2024 đến hết năm 2021 và ước kết quả thực hiện năm 2022; xây dựng Kế hoạch và đề xuất kinh phí năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025. Đến thời điểm báo cáo, tổng số người lang thang tập trung trong tháng là 36 lượt người lang thang, tiếp nhận thêm 05 đối tượng vào Trung tâm điều dưỡng người tâm thần.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, đã tiếp nhận 406 đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập thành phố. Tổng số lượng các đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội là 751 người. Tập trung người lang thang trên địa bàn thành phố đạt 241 lượt người. Tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 phê duyệt phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố. Xin chủ trương xây dựng Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 350
  • Trong tuần: 4192
  • Tất cả: 3259644