Tình hình dân số, lao động, việc làm tháng 4/2021

Trong tháng 04 năm 2021, thành phố đã tổ chức 04 phiên giao dịch việc làm (trong đó có 01 phiên giao dịch lưu động tại huyện Tiên Lãng), với sự tham gia tuyển dụng của 115 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng là 4.930 lượt lao động; ước cấp mới 200 giấy phép lao động, cấp lại 05 giấy phép lao động, miễn cấp 05 giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, sàn giao dịch việc làm thành phố tổ chức được 11 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia tuyển dụng của 280 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng là 7.789 lượt lao động. Cung lao động tại sàn đạt 13.902 lượt người, gấp trên 1,78 lần nhu cầu tuyển dụng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 01 cuộc đình công; xảy ra 04 vụ tai nạn làm chết 04 người.

Tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp và có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tính đến thời điểm báo cáo là 66 đơn vị (gồm 55 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 11 cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp). Trong 4 tháng đầu năm 2021, công tác tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp ước đạt 13.600 học viên, đạt 26,5% kế hoạch năm và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 85,1%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp từ 3 tháng trở lên ước đạt 35,2%.

Trong 4 tháng đầu năm 2021, thành phố đã tiếp nhận và tiến hành giải quyết theo đúng chế độ cho các đối tượng chính sách trên địa bàn như sau: trợ cấp hàng tháng 28 người; trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 163 người; trợ cấp mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với 724 trường hợp; xác nhận miễn giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định 118/QĐ-TTg 08 trường hợp. Bên cạnh đó, tiếp nhận, thẩm định để thực hiện chính sách và phục vụ công tác quản lý đối với 2.230 trường hợp; công nhận, đề nghị công nhận 161 người có công.

Trong 4 tháng đầu năm 2021, thành phố đã tiếp nhận 17 đối tượng đưa vào điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, tập trung được 191 lượt người người lang thang trên địa bàn (giảm 83 lượt người so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, thành phố đã thực hiện công nhận 04 cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, thành phố đã tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy tập trung tại các cơ sở cai nghiện cho 1.438 lượt người (bằng 79,71% so với cùng kỳ), cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 49 người (bằng 62,82% so với cùng kỳ). Điều trị Methadone toàn thành phố (18 cơ sở) cho 3.900 người.

Ngoài ra, tăng cường chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành 178 thành phố và Đội kiểm tra 178 quận, huyện phối hợp kiểm tra liên ngành, kết quả đã tiến hành kiểm tra 46 buổi tại 151 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn...


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 370
  • Trong tuần: 3896
  • Tất cả: 2971376