Tình hình lao động, việc làm tháng 4/2020

Tháng 4 năm 2020, thành phố tổ chức được 02 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia tuyển dụng của 55 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng 2.064 lượt lao động. Số lượng đăng ký bảo hiểm thất nghiệp là 3.803 người (giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2019), thành phố đã giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 3.679 người (tăng 2,3% so với cùng kỳ), với kinh phí hơn 67,5 tỷ đồng (tăng 10,3% so với cùng kỳ)

Đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn thành phố không xảy ra đình công; xảy ra 08 vụ tai nạn lao động làm 08 người chết.

Tính đến tháng 4/2020 tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp và có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tại thời điểm báo cáo là 70 đơn vị (gồm 59 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 11 cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp). 4 tháng đầu năm 2020 tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp đạt khoảng 12.000 học viên, đạt 23% kế hoạch năm và bằng 92% so với cùng kỳ năm 2019. 

Bốn tháng đầu năm 2020, thành phố đã tiếp nhận và tiến hành giải quyết theo đúng chế độ đối với 1.122 đối tượng chính sách trên địa bàn như sau: trợ cấp một lần cho 811 người; trợ cấp hàng tháng 36 người; chế độ thờ cúng liệt sĩ 265 trường hợp, xác nhận miễn giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định số 118/QĐ-TTg cho 10 trường hợp. Ngoài ra, thực hiện tiếp nhận và thẩm định để thực hiện chính sách và phục vụ công tác quản lý đối cới 1.259 trường hợp; công nhận, đề nghị công nhận 118 người có công.

Tình đến ngày 14/4/2020, số lượng các đối tượng được chăm sóc và nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội là 751 người (bằng 102,87% so với cùng kỳ năm 2019), tập trung được 108 lượt người người lang thang trên địa bàn (giảm 121 lượt người, tương ứng giảm 47,16% so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, thành phố nghiên cứu, xem xét việc phân bổ kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn (phân chia thành các nhóm đối tượng: người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo). Triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, thành phố đã tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy tập trung tại các cơ sở cai nghiện cho 1.804 lượt người (bằng 95,95% so với cùng kỳ), cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 78 người (bằng 82,98% so với cùng kỳ), điều trị Methadone toàn thành phố (tại 18 cơ sở) cho 3.931 người. Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo các đoàn kiểm tra liên ngành, kết quả đã tiến hành kiểm tra 69 buổi tại 248 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke...


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 303
  • Trong tuần: 6356
  • Tất cả: 2800028