Vấn đề giải quyết việc làm tháng 12-2016

Vấn đề giải quyết việc làm tháng 12-2016

Toàn thành phố giải quyết việc làm cho 54.000 lao động, vượt 3,85% kế hoạch năm và bằng 96,95% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó: Giải quyết việc làm trong nước được 52.600 lượt lao động, vượt 3,75% kế hoạch năm 2016 và bằng 97,05% so với cùng kỳ năm 2015 (nhóm ngành công nghiệp, xây dựng: 19.100 lượt lao động, vượt 4,82% kế hoạch năm và bằng 97,52% so với cùng kỳ năm 2015; nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp: 14.000 lượt lao động, vượt 2,53% kế hoạch năm và bằng 95,82% so với cùng kỳ năm 2015; nhóm ngành dịch vụ: 19.500 lượt lao động, vượt 3,59% kế hoạch năm và bằng 97,48% so với cùng kỳ năm 2015); xuất khẩu lao động đạt 1.400 lao động, vượt 7,69% kế hoạch năm 2016 và bằng 93,33% so với cùng kỳ năm 2015. Hoàn thành điều tra về cung - cầu lao động năm 2016 trên địa bàn thành phố; hoàn thành cho vay 86 tỷ đồng nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm, tạo được trên 1.720 việc làm mới, đạt 40,47% kế hoạch năm 2016 (kế hoạch 4.250 việc làm). Tạo việc làm mới từ Quỹ cho vay giải quyết việc làm không đạt kế hoạch là do mức vay tối đa để tạo việc làm mới cho 01 lao động được nâng từ 20 triệu đồng lên 50 triệu đồng.

Sàn giao dịch việc làm thành phố tổ chức được 37 phiên (tăng 01 phiên so với năm 2015 và trong đó thực hiện 04 phiên lưu động), với 1.493 lượt doanh nghiệp tham gia, bằng 118,49% so với cùng kỳ năm 2015; tổng số lao động đến sàn được tư vấn là 76.349 lượt người, đạt 98,29% so với cùng kỳ năm 2015; số lao động đăng ký tìm việc làm và được giới thiệu việc làm là 15.968 lượt người, bằng 106,45% so kế hoạch năm, bằng 78,44% so với năm 2015; số lao động trúng tuyển được 4.897 lượt người, bằng 97,94% kế hoạch năm, bằng 89,28% so với năm 2015.

Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp cho 10.492 người giảm 2,32% so với năm 2015; giải quyết cho 10.308 người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, giảm 0,75 % so với năm 2015, với tổng số tiền gần 107,890 tỷ đồng, giảm 5,17% so với cùng kỳ năm 2015. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị duy trì 4%, đạt kế hoạch năm 2016 đề ra. 

* Công tác người có công và thăm hỏi tặng quà:

Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi dịp Tết Nguyên đán, hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1945-27/7/2016), kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Tổng số tiền thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp lễ, tết, trên 146,12 tỷ đồng, bằng 241,32% so với năm 2015, thực hiện đảm bảo chính xác, an toàn.

Năm 2016, tập trung triển khai kết quả giám định bệnh tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với 210 trường hợp; thẩm định 1.585 hồ sơ, hoàn thiện, bàn giao 1.530 hồ sơ đến Hội đồng Giám định y khoa thành phố đề nghị giám định; điều chỉnh trợ cấp đối với 256 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 22/2016/BLĐTBXH ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đề nghị tặng Huân chương độc lập đối với 150 gia đình có nhiều liệt sĩ; thẩm định 367 hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Quyết định chế độ thờ cúng liệt sĩ đối với 938 trường hợp, trợ cấp hàng tháng và một lần đối với 660 người có công và thân nhân của họ; giải quyết chế độ mai táng phí đối với 2.495 người có công và thân nhân người có công đã từ trần. Đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công đối với 1.720 trường hợp; phối hợp các tổ chức tra cứu hồ sơ, cung cấp thông tin đối với 2.930 liệt sĩ phục vụ việc xác định thân nhân, danh tính, mộ liệt sĩ.

Trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trợ cấp một lần đối với 57 người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia, 380 cựu thanh niên xung phong tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và Lào, đề nghị công nhận liệt sĩ đối với 71 trường hợp.

Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho gần 34.000 lượt người có công đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ chính sách. Tổ chức điều dưỡng cho 8.725 người có công, với tổng kinh phí là 12.148.870 triệu đồng (trong đó: điều dưỡng tập trung 2.292 người, với kinh phí 5.088.240 triệu đồng, điều dưỡng tại gia đình 6433 người, với kinh phí 7.140.630 triệu đồng).

Phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định 6.795 đối tượng để xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án đợt 2 hỗ trợ nhà ở người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ; triển khai nguồn kinh phí tạm ứng của thành phố hỗ trợ nhà ở các hộ người có công theo Đề án phê duyệt đợt 1 của thành phố. Rà soát, tổng hợp nhu cầu cấp đất làm nhà ở đối với người có công. Xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ nhà ở cho người có công năm 2016 từ nguồn ngân sách thành phố và nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; triển khai phân bổ kinh phí hỗ trợ tu bổ nghĩa trang và công trình ghi công liệt sĩ năm 2016. Hoàn thành điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, với tổng số gần 50.000 phiếu.

Triển khai Kế hoạch vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố năm 2016, đã tổ chức tiếp nhận kinh phí trên 1,085 tỷ đồng từ các đơn vị, cá nhân.

Tích cực triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác người có công. Tham mưu Ủy ban nhân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 137/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về đẩy nhanh tiến độ thực hiện giám định bệnh, tật cho người nghi nhiễm chất độ hóa học và thẩm định hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn thành phố.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 746
  • Trong tuần: 4014
  • Tất cả: 3126430