Tình hình thu hút vốn đầu tư tháng 9/2021

Thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến 9 tháng/2021 ước đạt 118.824,8 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 1,38%, trong đó: khu vực nhà nước ước đạt 10.144,7 tỷ đồng, tăng 0,89% so với cùng kỳ; khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 65.150,3 tỷ đồng, giảm 12,29% so với cùng kỳ; khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 43.529,8 tỷ đồng, tăng 32,44% so với cùng kỳ.

Chín tháng đầu năm 2021, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.849,47 triệu USD, gấp 3,25 lần so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 113,97% kế hoạch. Trong đó tổng thu hút cấp mới và tăng vốn trên toàn thành phố đạt 2.840,91 triệu USD và 8,56 triệu USD vốn đăng ký thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, song 9 tháng qua, thu hút đầu tư nước ngoài của Hải Phòng vẫn đạt kết quả khả quan.

Các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thu hút 25 dự án cấp mới với số vốn đăng ký 304 triệu USD, 41 dự án điều chỉnh tăng vốn, với số vốn tăng thêm là 2,479 tỷ USD. Tổng vốn thu hút đạt gần 2.783 triệu USD, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ, đạt 111% kế hoạch năm 2021. Lũy kế đến hết ngày 31/8/2021, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 422 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đạt trên 18.892 triệu USD.

Đối với dự án đầu tư trong nước, 8 tháng, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 12 dự án cấp mới vốn với số vốn 12.412 tỷ đồng, 2 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn 154 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư trong nước đạt 12.566 tỷ đồng, tăng 18,2 lần so với cùng kỳ. Lũy kế đến ngày 31/8, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 178 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đạt trên 156.461 tỷ đồng.

Đây là kết quả của những cải cách trong công tác quản lý, điều hành, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Trong 8 tháng qua, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tiếp xúc, làm việc với trên 80 lượt nhà đầu tư thông qua nhiều hình thức như trực tiếp, trực tuyến để cung cấp tối đa các thông tin về môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư theo đề nghị của các đối tác, đồng thời thường xuyên, chủ động duy trì liên lạc, trao đổi thông tin kịp thời.

Cùng với việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng là một trong những điểm nổi bật của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trong việc tạo sự yên tâm đối với các nhà đầu tư.

1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 254
  • Trong tuần: 3602
  • Tất cả: 3140601