Tình hình thu hút vốn đầu tư tháng 4/2021

Tính đến 15/4/2021 Hải Phòng có 770 dự án còn hiệu lực:

Tổng vốn đầu tư      :  20.669,41 triệu USD

Vốn điều lệ              :    7.162,03 triệu USD

Vốn Việt Nam góp  :       250,44 triệu USD

Nước ngoài góp       :    6.911,58 triệu USD

Tính từ đầu năm đến 15/4/2021 toàn thành phố có 12 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư 87,81 triệu USD và 20 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng là 914,55 triệu USD. Các dự án mới và tăng vốn chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Từ nửa cuối tháng 3 đến 15/4/2021 có 04 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư là 19,39 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn có 06 dự án với số vốn tăng là 64,54 triệu USD.

Có 04 dự án nhà đầu tư quyết định chấm dứt dự án. Trong đó có 03 dự án nằm ngoài khu công nghiệp, 01 dự án nằm trong khu công nghiệp.

Tính đến hết tháng 4-2021, các KCN, KKT trên địa bàn thành phố thu hút được 406 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư 17,2 tỷ USD. Trong đó, 5 năm 2015-2020 thu hút được 9,6 tỷ USD, 4 tháng năm 2021 đạt hơn 1,1 tỷ USD, đã cho thấy nguồn vốn FDI đang chảy mạnh vào KCN Hải Phòng.

1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 266
  • Trong tuần: 3792
  • Tất cả: 2971272