Tình hình thu hút vốn đầu tư tháng 10/2020

Tại Hải Phòng, để thúc đẩy việc giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có vốn ODA, thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ngay từ đầu năm. Theo đó, UBND TP Hải Phòng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Trong đó có việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt giá đất của các địa phương, vừa phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, vừa hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, đảm bảo cân đối đủ vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2020.

Các cấp ngành cũng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện Chủ đề năm của thành phố có liên quan đến công tác tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách thành phố năm 2020. Cân đối kịp thời các nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư công năm 2020 để giải ngân cho các dự án đầu tư.

Các địa phương hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các dự án. Việc giao kế hoạch toàn bộ vốn năm 2020 (gồm cả nguồn vốn được bổ sung) cho các dự án đã hoàn thành trong tháng 8-2020, trong đó có 77 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương cho Dự án mở rộng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn Hải Phòng và 1.456, 2 tỷ đồng tiền thưởng vượt dự toán thu năm 2019…

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm các nguồn vốn các năm trước chuyển sang), Hải Phòng tập trung quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố. Đồng thời UBND TP đã quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn trong nội bộ các dự án của từng chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân của một số dự án. Các thủ tục thẩm định, trình phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán và giải quyết các thủ tục đầu tư khác được đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian. Các cấp ngành cũng chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai đảm bảo tiến độ đề ra.

Ngoài ra, thành phố tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, thực hiện kế hoạch. Chính vì vậy 10 tháng của năm 2020, tuy chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng kết quả giải ngân vốn ODA của Hải Phòng cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, với vốn kế hoạch kéo dài năm 2019 kéo dài sang năm 2020 (vốn cấp phát) là 505,385 tỷ đồng, đến ngày 27-10 đã giải ngân được 473,471 tỷ đồng. Năm 2020, thành phố phân bổ kế hoạch vốn là 1.301, 9 tỷ đồng, cũng tính đến ngày 27-10 đã giải ngân được 464,954 tỷ đồng. Số vốn kế hoạch dự kiến giải ngân đến ngày 31-1-2021 là 1.224,960 tỷ đồng.

Cụ thể: Dự tính vốn đầu tư thực hiện 10 tháng năm 2020

Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh là: 7.133,2   tỷ đồng, Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện là: 1.266,6 tỷ đồng; Vốn ngân sách nhà nước cấp xã: 428,6 tỷ đồng.

Về tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Tính đến 15/10/2020 Hải Phòng có 747 dự án còn hiệu lực: Tổng vốn đầu tư: 18.573,48 triệu USD; Vốn điều lệ:    6.768,69 triệu USD; Vốn Việt Nam góp: 250,44 triệu USD; Nước ngoài góp:    6.518,25 triệu USD

Tính từ đầu năm đến 15/10/2020 toàn thành phố có 61 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư 502,26 triệu USD và 19 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng là 325,82 triệu USD. Các dự án mới và tăng vốn chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Từ nửa cuối tháng 9 đến 15/10/2020 có 7 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư là 23,5 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn có 1 dự án với số vốn tăng là 40 triệu USD. Các dự án cấp mới và điều chỉnh vốn đều là các dự án nhỏ.

Có 18 dự án thu hồi/chấm dứt/tạm ngừng hoạt động trong đó 02 dự án do hết thời hạn dự án, 02 dự án tạm ngừng, 14 dự án nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án.

Hải Phòng đang quyết tâm tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Thời gian tới, Hải Phòng sẽ tiếp tục kế hoạch thu hút, triển khai nguồn vốn ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ cho thành phố để tập trung phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông mang tính kết nối với các tỉnh, thành trong vùng; các dự án thoát nước, nước thải, góp phần phát triển hệ thống giao thông công cộng, cải thiện điều kiện môi trường…

1 2 3 4 5 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 487
  • Trong tuần: 6540
  • Tất cả: 2800212