Vốn đăng ký và vốn bổ sung của dự án đầu tư nước ngoài mới T2-2017

Vốn đăng ký và vốn bổ sung của dự án đầu tư nước ngoài mới T2-2017

Số vốn
Đăng ký mới tháng 1/2017
(Triệu USD)

Số vốn tăng,
Đăng ký mới 01/2/2017
đến 15/2/2017
(Triệu USD)

Lũy kế  vốn từ đầu
năm đến kỳ báo
cáo (Triệu USD)

TỔNG SỐ

                    0.80

                146.95

               147.75

Phân theo ngành kinh tế

Công nghiệp chế biến chế tạo

0.6

146.95

               147.55

Xây Dựng

Thương mại, dịch vụ

0.2

                   0.20

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

Đài Loan

5.6

                   5.60

Trung Quốc

2.5

                   2.50

Hàn Quốc

2.75

                   2.75

Nhật Bản

0.8

136.1

               136.90

 

1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 259
  • Trong tuần: 10929
  • Tất cả: 3308461