Số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới T2-2017

Số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới T2-2017

Số dự án
cấp phép mới
tháng 1
(Dự án)

Số dự án
cấp phép mới từ 01/2/2016
đến 15/2/2016
(Dự án)

Lũy kế số dự án cấp phép mới từ đầu năm đến đến 15/2/2016
(Dự án)

TỔNG SỐ

1

0

1

Phân theo ngành kinh tế

Công nghiệp chế biến chế tạo

Xây Dựng

Thương mại, dịch vụ

1

1

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

Nhật Bản

1

1

 

1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 380
  • Trong tuần: 4222
  • Tất cả: 3259674