Đầu tư xây dựng tháng 11-2016

Đầu tư xây dựng tháng 11-2016

Dự tính vốn đầu tư thực hiện tháng 11/2016 là 569,2 tỷ đồng, tăng 2,85% so cùng kỳ. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố ước 389,5 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ là 2,82%;

- Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước 139,5 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ là 10,96%;

- Vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước 40,2 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ là 17,79%.

Dự tính vốn đầu tư thực hiện 11 tháng/2016 là 3.892 tỷ đồng, tăng 4,09% so cùng kỳ. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố ước 2.884,7 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ là 1,81%;

- Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước 775,3 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ là 15,14%;

- Vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước 232 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ là 0,12%.

Bên cạnh nguồn vốn cân đối ngân sách thành phố có chuyển biến tăng so với cùng kỳ, nguồn vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu tiếp tục có tốc độ tăng cao so với tốc độ tăng cùng kỳ năm 2015 (10 tháng/2016 tăng 16,97%, ước tháng 11/2016 tăng 30,25%). Có được mức tăng đó là do một số dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu đang được tích cực triển khai thực hiện có khối lượng thực hiện tăng cao so với các tháng cùng kỳ năm trước như: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Tây Nam khu công nghiệp Đình Vũ (khối lượng thực hiện 10 tháng/2016 đạt 93 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với 10 tháng cùng kỳ năm 2015); Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính giao thông khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng (10 tháng/2016 đạt trên 58 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường trục qua Khu công nghiệp Đình Vũ, thành phố Hải Phòng (10 tháng/2016 đạt trên 100 tỷ đồng)...

Thực hiện nguồn vốn nước ngoài (ODA) giảm so với cùng kỳ năm 2015 (tháng 10/2016 giảm 25,76%, ước tháng 11/2016 giảm 31,13%). Mức giảm này có ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng của thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách do địa phương quản lý. Theo thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính, các dự án sử dụng nguồn vốn ODA được giải ngân theo kế hoạch vốn được giao, quy định này có ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện của các dự án.

Thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2016 chủ yếu tập trung ở các dự án chuyển tiếp, đến nay tiến độ triển khai một số dự án lớn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng.

1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 420
  • Trong tuần: 4262
  • Tất cả: 3259714